Gelijke OnderwijsKansen!

Het GOK-team ondersteunt de oriëntering in de studieloopbaan-begeleiding van de leerlingen eerste jaar, tweede jaar, vierde jaar en zesde jaar. Die leerlingen staan telkens voor een spannende keuze. Werkbundels, leerlingengesprekken, testen op Onderwijskiezer, info in de klas, online portfolio, … zijn enkele van de stappen die de leerlingen, onder begeleiding van de klassenleraar zetten, in hun groeiproces op weg naar de juiste studiekeuze. Wie ben ik? Wat kan ik kiezen? Welke opleidingen zijn er? Hoe is mijn studiemethode, ... zijn vragen die zeker aan bod komen.

Iedereen wil toch in een juiste richting zitten waar hij/zij zich goed voelt? 

 


 

In het kader van de brede zorg coördineert het GOK-team de examenregeling op school. Leerlingen die een talig probleem of dyslexie hebben, kunnen met de voorleessoftware Kurzweil de examens afleggen. Het team voorziet ook een apart lokaal, waar leerlingen met een leer-of ontwikkelingsstoornis terecht kunnen voor verhoogde zorg. Leerlingen met een ondersteuner kunnen het examen bespreken in alle rust. Zo willen we aan leerlingen met zorgbehoeften tegemoetkomen. Ook in de gewone examenlokalen zorgen we voor duidelijke afspraken. Rust, structuur, discipline en ook meer tijd als een leerling dat nodig heeft.

Iedereen wil toch goede examens afleggen en hierbij goed ondersteund worden? 

 


 

Leren plannen is enorm belangrijk. Daarom werkt het GOK-team aan een klaskalender, een overzicht met alle evaluatiemomenten van een klas. Hierbij zijn er afspraken rond de spreiding van evaluatiemomenten. De leerlingen krijgen zo een handig overzicht wat ze moeten doen en we leren hen voor alles goed te plannen.

Iedereen wil toch weten wanneer een toets gepland staat? 

 


 

Eén van de middagactiviteiten is BSL. Dat staat voor Begeleid Samen Leren. We hebben een computerlokaal ter beschikking, waar leerlingen over de middag kunnen studeren. Ze kunnen leerstof inhalen of bijsturen, groepswerk uitvoeren, huiswerk maken, samen leerstof doornemen en van elkaar leren. Leraren geven er soms ook de bijles voor hun vak.

Iedereen wil toch graag efficiënt bijleren? 

 


 

Eén van de middagactiviteiten is Playtime. Over de middag komen leerlingen en leraren gezellig bij elkaar en kunnen ze gezelschapsspelletjes spelen. Het is een onderdeel van sociaal contact, waaraan we behoefte hebben. Het is leuk, ontspannend en het is belangrijk in de ontwikkeling van jonge tieners. (Door Corona kon Playtime even niet doorgaan.)

Iedereen wil toch even ontspannen over de middag?

In het begin van het schooljaar voorziet het GOK-team taalbuddy’s voor de anderstalige nieuwkomers. We zorgen voor een verwelkoming voor en door leerlingen, we voorzien een netwerkmoment. Het project zorgt voor een vlotte integratie van de anderstalige leerling. Het is verrijkend voor de Nederlandssprekende leerling, de taalbuddy. De leerlingen hebben letterlijk een houvast en zien hun taalbuddy als een aanspreekpunt voor zoveel kleine vragen bij de start van een schooljaar.

Iedereen wil toch alle info begrijpen en vragen kunnen stellen aan iemand die hij vertrouwt? 

 


 

Het GOK-team organiseert wekelijks taalondersteuning. We optimaliseren het Nederlands voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De aanpak is spelenderwijs, uitdagend, gevarieerd én op maat van elke leerling. In kleine groepjes maar ook individueel wordt het Nederlands bijgewerkt. We werken met het taalschrift de Woordenvanger, waar vaktaalwoorden in genoteerd en besproken worden. Zo zorgen we voor een goede samenwerking tussen de vakleraren en het taalondersteuningsteam. Op het einde van het schooljaar wordt er zelfs een concours ‘Wie wordt de woordenvang(st)er van het jaar?’ georganiseerd.

Iedereen wil toch goed Nederlands kunnen schrijven, lezen en spreken?

 


 

Het GOK-team organiseert wekelijkse leerbegeleiding. Leerlingen krijgen uitnodigingen voor algemene sessies rond plannen, memoriseren, structureren en samenvatten. Ze kunnen daarna individuele begeleiding krijgen. Alles gebeurt in samenspraak met de klassenleraar. Leerlingen krijgen in de leerbegeleidingssessies een duwtje in de rug bij het studeren. Ze voelen zich gesteund. Ze leren plannen, hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden, ze worden uitgedaagd en gemotiveerd om te studeren. Kortom, ze nemen verantwoordelijkheid op voor hun studies maar voelen dat ze er niet alleen voor staan.

Iedereen wil toch vlot kunnen studeren en een juiste studiemethode hebben?   

 


 

Door het GOK-team wordt er individuele taalondersteuning georganiseerd. Leerlingen die uit de OKAN-klas komen, kunnen een individueel parcours afleggen met een persoonlijke ondersteuner, leraar Nederlands, op school. Samen werken ze aan hulp bij het leren leren, leren plannen en een algemene talige ondersteuning, op maat van de leerling.

Als ex-OKAN-leerling wil je toch op goede weg gezet worden en alle kansen krijgen om volop te slagen? 

 


 

Start je bij ons op school, niet op 1 september, maar word je later ingeschreven? Dan zorgt het GOK-team voor een warm en persoonlijk onthaal op jouw eerste schooldag. Je krijgt alle praktische info omtrent het schoolleven en Smartschool en een persoonlijke rondleiding.

Iedereen wil toch goed kunnen starten en alle vragen beantwoord krijgen bij de start van het schooljaar?