Internationalisering

We zien internationalisering als een belangrijk middel om de missie van onze school te vervolmaken. Onze school wil haar leerlingen ACTIEF, ACTUEEL en ATTENT onderwijs aanbieden, met de bedoeling ze te laten groeien tot mensen die sterk staan in hun persoonlijk en professioneel leven. 

Onze ervaringen met internationale en/of uitwisselingsprojecten zijn bijzonder positief. De kijk van de jongeren  op hun leefwereld wordt fors verbreed. De kloof tussen de klassituatie en de leefwereld wordt verkleind. Dit werkt de motivatie in de hand. Ook leerlingen die het wat moeilijker hebben in de traditionele klassituatie merken tijdens internationale projecten wat ze in hun mars hebben.

Sommige projecten verlopen via digitale weg en/of leerplatform, zoals bv. eTwinning. Dit platform wordt door leerkrachten gebruikt om korte digitale projecten met één of meerdere scholen uit de Europese Gemeenschap uit te werken. Andere projecten gaan verder en maken de internationale ervaring veel concreter. Enerzijds zijn er de meerdaagse studiereizen van de vijfdejaars naar Parijs en zesdejaars naar Milaan of Barcelona, die de leerling een culturele meerwaarde bieden. De zevendejaars lopen een buitenlandse stage in Middelburg, Lourdes of Praag.  Anderzijds zijn er projecten die didactische en leerplandoelstellingen in een internationaal project integreren. Deze projecten geven de leerlingen de kans om hun horizon te verruimen, hun talenkennis uit te breiden, zich open te stellen voor andere culturen en geven de leerkrachten de kans zich professioneel te vervolmaken.

Hieronder rangschikken we onze meerjarige Comenius- of Erasmus+-projecten waarin onze leerlingen van de tweede en derde graad sinds 2004 de krachten al bundelden met scholen uit Duitsland, Polen, Finland, Slovakije, Spanje, Frankrijk, Portugal, Turkije en Griekenland. Dit werden unieke ervaringen waarin onze leerlingen samen met de leerkrachten een Europese virtuele mini-onderneming runden (Be your Boss), werkten rond discriminatie en intolerantie (AVoID) en duurzaamheid (4sUStainable).

Door het verblijf in gastgezinnen bieden deze projecten onze leerlingen een unieke kans om de Europese gedachte aan den lijve te ondervinden. Door deze projecten verwierven meerdere leerkrachten nieuwe inzichten en wordt Annuntiata’s Europees netwerk groter en groter, wat het opzetten van nieuwe projecten gemakkelijker maakt.

Dit schooljaar zijn we de coördinerende school voor een Erasmus+ KA 229 project met de naam INCLUATION: from exclusive to INCLUsive educATION, gericht op sociale inclusie. We werken hiervoor samen met scholen uit Spanje, Portugal en Griekenland.