Leren leren

Leerbegeleiding

Het ontwikkelen van een goede leerhouding en leermethode is een essentiële vaardigheid. Als school willen we hier maximaal op inzetten. Naast de vakleraar en klassenleraar biedt de school extra leerbegeleiding aan voor leerlingen die moeilijkheden ondervinden bij het leren.

Heb je moeite met plannen, een cursus aanpakken, een samenvatting maken, notities nemen, de studiemethode, regelmatig leren ... dan kan, na overleg met de klassenleraar, beroep gedaan worden op leerbegeleiding. Er wordt, samen met de leerbegeleider, nagegaan wat je noden zijn.

Een individueel traject en begeleiding op maat helpen je om sterker te worden in het leren leren en je eigen leerproces in handen te nemen.

Begeleid Samen Leren

Iedere middagpauze kunnen leerlingen gebruik maken van ‘Begeleid Samen Leren’ (BSL). In een gemoedelijke sfeer kan er rustig gewerkt worden. Onder begeleiding van een leraar kunnen de leerlingen studeren, taken maken, werken aan een groepsopdracht, smartschool raadplegen, een planning opstellen, cursussen in orde brengen en nog veel meer.

Taalondersteuning

Taal is in ons onderwijs hét instrument bij uitstek waarmee we leerlingen doen leren. We streven naar begrijpelijke communicatie in alle lessen en dit binnen een veilig klasklimaat, waar leerlingen, al doende, taal verwerven.

Taalondersteuning bij moeilijkheden i.v.m. de schooltaalvaardigheid zorgt ervoor dat leerlingen zich na verloop van tijd zekerder voelen in de Nederlandse taal en vlotter de lessen kunnen volgen.

Up-to-date

Een school is de bakermat van de ontwikkeling van leerlingen.Vernieuwing is dan ook niet meer weg te denken in het onderwijs. Onze school biedt nieuwe gebouwencomplexen met modern ingerichte vaklokalen aan, die aangepast zijn aan de noden van de modernisering. Leerlingen kunnen volop genieten van hedendaagse technologieën, waardoor ze sterk voorbereid worden op de steeds veranderende maatschappij.

Zorg op maat

Op een warme school is het essentieel om elke dag opnieuw jezelf te kunnen zijn. De klassenleraar, de vakleraren en de opvoeders zijn er steeds voor de leerlingen. Na de lessen kan een goed gesprek veel betekenen. We bouwen zo aan een hechte band met onze leerlingen.

De leerlingenbegeleiders bieden daarnaast socio-emotionele begeleiding op maat van de leerling
aan. Samen met externe partners, het CLB en het ondersteuningsnetwerk voorzien ze specifieke zorg.
Ook de ouders zijn een belangrijke partner in het opvolgen van leerlingen. In overleg met alle betrokkenen zorgt de school voor de leerling, telkens met de totale en persoonlijke ontwikkeling van de leerling centraal.

Verbondenheid, daar streven we als school naar. Samen ben je immers sterker dan alleen.