DOMEIN Economie en organisatie

DOORSTROOM / ARBEIDSMARKT  •  5 | 6

Bedrijfsorganisatie

Bedrijfsorganisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je krijgt inzichten in de algemene economie en bedrijfswetenschappen, denk maar aan vraag en aanbod, internationale handelen en duurzame ontwikkeling. Daarnaast krijg je een klare kijk op het reilen en zeilen in een onderneming. Je ontwikkelt competenties met betrekking tot boekhouden en financieel beheer. Je wordt ook gevormd in de ondersteuning van HR-activiteiten met aandacht voor aspecten van instroom en tewerkstelling, sociale wetgeving en loonberekeningen.

Profiel

 • Zit ondernemen  in je bloed? 
 • Wil je de werking en de organisatie van een bedrijf van kop tot teen kennen? 
 • Wil je leren omgaan met collega’s, klanten, personeel en directie?
 • Spreekt boekhouden, fiscaliteit en financieel beheer je aan? 
 • Spreken ook toegepaste (bedrijfs)economische vraagstukken je aan?
 • Ben je gedreven en geboeid door ICT en software? 
 • Heb je interesse in onderliggende regelgeving?
 • Werk je zeer nauwkeurig en gestructureerd? 
 • Is het uitvoeren van administratieve taken je ding?

Dan is Bedrijfsorganisatie echt iets voor jou!

Deze richting is het ideale vervolg voor leerlingen uit de tweede graad Bedrijfswetenschappen (D) Bedrijf en organisatie (D/A).

In de derde graad bereidt deze studierichting je voor op professionele opleidingen die logisch voortvloeien uit het domein Economie en organisatie zoals Bedrijfsmanagement of een opleiding binnen de Sociale wetenschappen en Onderwijs. Ook een graduaatsopleiding binnen het domein of een Se-n-Se-Medisch administratief assistent behoren evenzeer tot de mogelijkheden. Je kan ook onmiddellijk aan de slag als Boekhoudkundig assistent of HR-assistent of misschien wel een eigen zaak opstarten. 

  5 6
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 3
Engels 2 3
Frans 3 2
Wiskunde 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Duits 1 1
Bedrijfsorganisatie 12 12
Mens en samenleving 1  
Project zelfstandig werk 2 2
Totaal 32 32

Inhoud

Een team van enthousiaste leraren brengt je theoretische en praktische kennis bij vanuit hun eigen opleiding, beroepservaring en de samenwerking met het werkveld. De lessen gaan door in onze goed uitgeruste vaklokalen. Voor het specifiek gedeelte beschikken wij over moderne computerklassen met de nodige software en apparatuur. 

 • Je ontdekt de aspecten van macro- en micro-economie en legt relaties tussen de verschillende spelers in de economische kringloop. 
 • Je leert de doelstellingen en werking van een onderneming te begrijpen.
 • Je ervaart het ondernemen via ondernemers in de klas, tijdens bedrijfsbezoeken, lessen op de werkvloer en praktische opdrachten. 
 • Je verdiept je kennis over boekhouding en financieel beheer. Je gaat aan de slag met fiscaliteit, accounting, analyse van de jaarrekening, debiteurenbeheer. 
 • Je leert alles over Human Resources (personeelsbeheer). Hoe kan je de juiste medewerkers vinden in een krappe arbeidsmarkt en hen correct verlonen? Hoe sociaal overleg organiseren op verschillende niveaus en hoe lonen correct berekenen? Dat goede en gelukkige werknemers de bron tot succes zijn voor ondernemingen, wordt in deze richting duidelijk gemaakt.
 • Je versterkt je digitale competenties. 

Vergelijking

Bedrijfswetenschappen Bedrijfsorganisatie
Algemene vorming: minimumdoelen D-finaliteit Algemene vorming: minimumdoelen D/A-finaliteit

Economie

 • macro-economie
 • prijsvorming in diverse marktvormen
 • overheidsbeleid met inbegrip van herverdeling
 • duurzame (economische) ontwikkeling

Economie

 • aspecten van macro- en micro-economie
 • duurzame (economische) ontwikkeling

Bedrijfswetenschappen:

 • de essentie van duurzaam ondernemen
 • ondernemings- en financieringsvormen
 • accounting en analyse van de jaarrekening
 • aspecten van sociaal en fiscaal recht
 • kostprijsberekening

De doelstellingen en werking van een onderneming:

 • de essentie van duurzaam ondernemen
 • marketing/employer branding
 • de goederen- en informatiestroom

Boekhouden en financieel beheer:

 • fiscaliteit
 • accounting
 • kostprijsberekening
 • debiteurenbeheer
Aspecten van andere functionele managementdomeinen: HRM,supply chain management

Personeelsbeheer:

 • sociaal overleg
 • instroom, doorstroom, uitstroom
 • tewerkstelling, loonberekening
ⓘ De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten:
 • Doorstroomfinaliteit (D) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.
 • Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).
 • Arbeidsmarktfinaliteit (A)  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.