DOMEIN Maatschappij en welzijn

DOORSTROOM  •  5 | 6

Welzijnswetenschappen

Welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je wordt voorbereid op hoger onderwijs. Deze richting combineert een brede waaier algemene vorming met filosofie, toegepaste sociale en gedragswetenschappen, statistiek en biologie.

Je leert er filosoferen over de mens, over de wereld en de samenleving, over goed en kwaad en over de zin van het leven. Je ontwikkelt ook een wetenschappelijk begrippenkader en leert verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, sociaal recht, communicatie en de mens en zijn gedrag, fysiologie en anatomie. Je reflecteert er over wetenschappelijke theorieën en brengt die in verband met de huidige context en met concrete voorbeelden uit de samenleving en het menselijk welzijn.

Profiel

 • Ben je sterk geboeid door een wetenschappelijke blik op mens en maatschappij?
 • Werk je graag vanuit een kritische en onderzoekende houding?
 • Ben je geïnteresseerd in het eigen gedrag en dat van een ander?
 • Wil je nadenken over essentiële levensvragen?
 • Ben je geïnteresseerd in natuurwetenschappen?
 • Ben je nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot de mens en de samenleving? 

Dan is Welzijnswetenschappen iets voor jou!

Deze richting is het ideale vervolg voor leerlingen uit de tweede graad Maatschappij- en welzijnswetenschappen of Humane wetenschappen.

In de derde graad bereidt deze studierichting je voor op academische of professionele opleidingen die logisch voortvloeien uit het domein Maatschappij en welzijn, zoals: Psychologie, Pedagogische wetenschappen, Gezondheidszorg, Onderwijs, Sociaal-agogisch werk, Pedagogie van het jonge kind...  

  5 6
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Engels 3 3
(2 vanaf 2025-2026)
Frans 3 2
Wiskunde 2 3
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Natuurwetenschappen 4 3
Toegepaste sociale gedragswetenschappen 6 6
Statistiek   1
Filosofie 2 2
Mens en samenleving   (1 vanaf 2025-2026)
Project zelfstandig werk 2 2
TOTAAL 32 32

Inhoud

Een team van enthousiaste leraren brengt je theoretische kennis bij vanuit hun eigen opleiding en beroepservaring.

 • Je filosofeert over de mens, de wereld en de samenleving rondom ons, het goede en het kwade, geluk en de zin van het leven.
 • Je ontwikkelt een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen. 
 • Je legt verbanden met betrekking tot de hedendaagse samenleving, sociaal recht, communicatie, de mens en zijn gedrag. 
 • Je reflecteert over wetenschappelijke theorieën. 
 • Je verwerft inzichten in de fysiologie en anatomie van de mens.
 • Je pakket wiskunde wordt aangevuld met een pakket statistiek. 
 • Je doet dit vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn. 
   

 


 

Vergelijking

Humane wetenschappen (D) (niet op onze campus) Welzijnswetenschappen (D)
Sociale en gedragswetenschappen
Wetenschappelijke psychologie en pedagogie
Toegepaste sociale en gedragswetenschappen
Psychologie en (ortho)pedagogiek, recht, samenleving
Uitgebreide filosofie Filosofie binnen de context van maatschappij en welzijn
Leerplan kunstbeschouwing Leerplan natuurwetenschappen m.i.v. fysiologie en anatomie.
Beperkt pakket chemie
Leerplan statistiek Een pakket uit het leerplan statistiek
Algemene vorming: verdiept
 • Nederlands: algemene uitbreiding
 • Engels en Frans: algemene uitbreiding
Brede algemene vorming
 • Nederlands algemene uitbreiding
ⓘ De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten:
 • Doorstroomfinaliteit (D) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.
 • Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).
 • Arbeidsmarktfinaliteit (A)  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.