Inschrijven voor het eerste jaar

Inschrijven voor het tweede t.e.m. het zevende jaar


DOMEIN STEM

DOORSTROOM / ARBEIDSMARKT  •  5 | 6

Biotechnologische en chemische technieken

Biotechnologische en chemische technieken is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt een wetenschappelijk-theoretische basis in Chemie en Biologie. Via labowerk, procestechnieken, Fysica en productiesystemen word je opgeleid tot laboratoriumassistent(e) en labotechnische medewerk(st)er of operator in de voedings- of chemische en farmaceutische industrie.

Profiel

 • Ben je geboeid door Wiskunde en Wetenschappen?
 • Ben je nieuwsgierig naar de wondere wereld van natuurfenomenen, milieu, voeding, gezondheid en ecologie?
 • Vind je wetenschappelijke experimenten boeiend en spreekt de labo-omgeving je aan?
 • Ben je onderzoekend ingesteld en werk je graag nauwkeurig? 
 • Vind je het leuk om de handen uit de mouwen te steken en zelfstandig te werken?
 • Ga je graag probleemoplossend, proefondervindelijk en wetenschappelijk aan de slag? En heb je zin om daarom wiskundige modellen als computersimulaties te gebruiken?
 • Ga je kritisch om met informatie en data?

Dan is Biotechnologische en chemische technieken iets voor jou!   

Biotechnologische en chemische technieken bouwt verder op de opleiding Biotechnieken of Biotechnologische STEM wetenschappen. Instromen uit andere D- of D/A-richtingen is zeker mogelijk.

De studierichting bereidt je voor op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar biologie, chemie en/of biochemische technieken centraal staan, zoals een professionele bachelor Onderwijs, Biotechniek, Gezondheidszorg...  Ook een graduaatsopleiding of Se-n-se Farmaceutisch technisch assistent of Chemische procestechnieken behoren tot de mogelijkheden. Evengoed kan je onmiddellijk aan de slag op de arbeidsmarkt. 

  5 6
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 3
Engels 2 3
Frans 3 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Wiskunde 4 3

Biotechnologische en chemische
technieken

- Biologie + labo

- Chemie + labo

- Labo- / productietechnieken

12
 

2

3

7

13
 

2

3

8

Mens en samenleving 1  
Project zelfstandig werk 2 2
TOTAAL 32 32

Inhoud

Een team van enthousiaste leraren brengt je theoretische en praktische kennis bij. De lessen gaan door in onze goed uitgeruste vaklokalen. Voor het specifiek gedeelte beschikken wij over moderne wetenschapslokalen en labo’s. 

 • Je gaat aan de slag met uitgebreide biologie en chemie. 
 • In de lessen fysica krijg je een beperkt pakket uit de uitgebreide fysica. 
 • Tijdens de wiskundeles ga je aan de slag met uitbreiding. Je leert over matrices, functies, integralen en statistiek. 
 • Je oefent verschillende taken in om labovaardigheden onder de knie te krijgen, processen in kaart te brengen, op te volgen en uit te voeren. 
 • De inhouden uit biologie, chemie, wiskunde en informatica leer je functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn voor de toegepaste wetenschappelijke functie. 

Vergelijking

Biotechnologische en chemische STEM wetenschappen (D) Biotechnologische en chemische technieken (D/A)
Uitgebreide wiskunde in functie van wetenschappen Toegepaste wiskunde
Uitgebreide biologie (wetenschappelijke benadering) Algemene biologie
Uitgebreide chemie Algemene chemie
Ruim pakket uit uitgebreide fysica Beperkt pakket uit de uitgebreide fysica
STEM-engineering STEM-engineering
Labo Labo
Brede Algemene vorming: D-finaliteit Algemene vorming: D/A-finalitieit
ⓘ De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten:
 • Doorstroomfinaliteit (D) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.
 • Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).
 • Arbeidsmarktfinaliteit (A)  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.