Inschrijven voor het eerste jaar

Inschrijven voor het tweede t.e.m. het zevende jaar


DOMEIN Maatschappij en welzijn

DOORSTROOM / ARBEIDSMARKT  •  5 | 6

Gezondheidszorg

Gezondheidszorg is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je wordt in deze richting vooral voorbereid op een opleiding in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan, maar ook op een mogelijke start op de arbeidsmarkt. Naast heel wat algemene vorming, ontwikkel je een wetenschappelijk-theoretische basis in gezondheidsbevordering, psychologie, agogisch handelen, communicatie, deontologie, de mens en zijn plaats in de samenleving, fysiologie en anatomie. Vanuit die basis leer je competenties aan die belangrijk zijn voor de zorg en ondersteuning van de mens. Tijdens de stage proef je van de taken van de verzorgende en zorgkundige. 
 

Profiel

 • Droom je van een job in de zorg?
 • Ben je een zorgzaam persoon? 
 • Ben je sociaalvoelend? 
 • Ben je communicatief?
 • Je leert graag vanuit de praktijk, maar bent ook bereid om stevige theoretische pakketten te verwerken?
 • Ben je geïnteresseerd in alles wat met de gezondheid en het welzijn van de mensen te maken heeft? 
 • Ben je nieuwsgierig naar de wetenschappelijke basis van gezondheidsaspecten en menswetenschappen?
 • Heb je interesse in de verschillende deelaspecten van de psychologie?
 • Heb je belangstelling voor de werking van het menselijk lichaam? 

Dan is Gezondheidszorg iets voor jou! 

Deze richting is het ideale vervolg voor leerlingen uit de tweede graad Maatschappij en welzijn of Maatschappij- en  welzijnswetenschappen of Humane wetenschappen.

In de derde graad bereidt deze studierichting je voor op professionele opleidingen die logisch voortvloeien uit het domein Maatschappij en welzijn zoals:  Gezondheidszorg, Onderwijs, Sociaal-agogisch werk, Verpleegkundige...  Of je kan ook een Se-n-se Persoonsbegeleider, Medisch-administratief assistent, Tandartsassistent...  volgen. Daarnaast heb je ook de nodige beroepscompetenties om de stap te zetten naar de arbeidsmarkt als verzorgende of zorgkundige. 
 

  5 6
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 3
Engels 2 2
Frans 2 3
Wiskunde 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Gezondheidszorg 12 12
Artistieke vorming 1  
Mens en samenleving 1  
Project zelfstandig werk 2 2
Totaal 32 32

Inhoud

Een team van enthousiaste leraren brengt je theoretische en praktische kennis bij vanuit hun eigen opleiding, beroepservaring en de samenwerking met het werkveld. De lessen gaan door in onze goed uitgeruste vaklokalen of op verplaatsing.

 • Je verwerft inzichten in de fysiologie en anatomie van de mens.
 • Je leert over de strategieën van gezondheidsbevordering en ontwikkelingspsychologie.
 • Je krijgt inzichten in de deontologie eigen aan deze sector.
 • Je reflecteert over ethische casussen en thema’s uit de gezondheidszorg.
 • Je ontwikkelt een professionele communicatie.
 • Je leert de gezondheidstoestand van een zorgvrager observeren vanuit een holistische kijk.
 • Je adviseert over en ondersteunt bij de activiteiten van het dagelijkse leven.
 • Je leert de basiscompetenties van een verzorgende of zorgkundige.
 • Via een stage ontdek je in de praktijk binnen verschillende contexten de taken van een verzorgende of zorgkundige. 

Vergelijking

Welzijnswetenschappen (D) Gezondheidszorg (DA) Opvoeding en begeleiding (DA)
Toegepaste sociale en gedragswetenschappen
Psychologie en (ortho)pedagogiek, recht, samenleving
Toegepaste gedragswetenschappen: toegepaste psychologie
 •  Gezondheidsgedrag en levensfasen: focus op volwassenen/ouderen
 • Deontologie: focus op gezondheidszorg
Toegepaste gedragswetenschappen: toegepaste psychologie en pedagogiek
 • Gezondheidsgedrag en levensfasen: focus op kinderen van 0-12 jaar
 • (ortho)pedagogiek
 • Deontologie: focus op kinderopvang
Filosofie binnen de context van maatschappij en welzijn    
Leerplan natuurwetenschappen m.i.v. fysiologie en anatomie
Beperkt pakket chemie
Toegepaste anatomie en fysiologie van de mens  
Een pakket uit het leerplan statistiek    
  Vorming tot verzorgende/zorgkundige: basiscompetenties, zorg, ondersteuning Vorming tot kinderbegeleider baby’s en peuters en schoolgaande kinderen: basiscompetenties, ondersteuning/pedagogisch handelen
Brede algemene vorming
Nederlands algemene uitbreiding
Algemene vorming: minimumdoelen D/A finaliteit Algemene vorming: minimumdoelen D/A finaliteit
ⓘ De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten:
 • Doorstroomfinaliteit (D) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.
 • Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).
 • Arbeidsmarktfinaliteit (A)  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.