Inschrijven voor de OPENSCHOOL op 24 en 26 april.


Ouderraad

Een brug vormen tussen de school, de ouders en de leerlingen om zo bij te dragen tot het welzijn van alle leerlingen in een leerrijke, veilige en positief ingestelde schoolomgeving door 

  • de samenwerking tussen ouders en de school te bevorderen;
  • het contact tussen leraren en directie enerzijds en de ouders anderzijds te stimuleren en ook de relatie tussen de ouders onderling te bevorderen;
  • de betrokkenheid van ouders bij de school te verhogen met het oog op een betere participatie van ouders; 
  • de spreekbuis tussen de ouders en directie te zijn;
  • de schoolcarrière van alle leerlingen op een aangename manier te verrijken en zo tegemoet te komen aan de noden van alle kinderen;
  • een hulp te zijn voor de leraren, directie en de schoolraad bij het nemen van allerhande beslissingen in verband met de werking, organisatie en uitbouw van de school.

Bjorn Pauwels, Ann Van Linden, Sofie Balanck, Liesbet Vandergucht, Dominique Legein en Bruno Vandicke. 

(Was afwezig: Nathalie De Gols)