Veelgestelde vragen

Ik ben ziek...

Verwittig het secretariaat vóór 9 uur: 058 31 13 45

 • Ben je 1 - 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek?
  Briefje van de ouders van de ouders volstaat. Dit kan maximaal 4 keer per schooljaar
 • Ben je 4 of meer opeenvolgende kalenderdagen ziek?
  Een medisch attest is verplicht.
 • Ben je afwezig bent wegens ziekte tijdens een stageperiode;
  Een medisch attest is verplicht.
 • Ben je afwezig wegens ziekte tijdens de examens.
  Een medisch attest is verplicht.

Wat vind je er terug op smartschool?

 •     Communicatie
 •     Lesrooster
 •     Planner met lesonderwerp, evaluaties en activiteiten\\ (toetsen/opdrachten)
 •     Resultaten
 •     Afwezigheden
 •     Nota’s leren en leven
 •     Brieven
 •     Tip van de week
 •     Schoolreglement - bijdrageregeling
 •     Verslagen ouderraad, leerlingenraad

 We vragen aan leerlingen om dagelijks en aan ouders om regelmatig Smartschool te lezen.