Inschrijven voor de OPENSCHOOL op 24 en 26 april.


DOMEIN Economie en organisatie

ARBEIDSMARKT  •  3 | 4

Organisatie en logistiek

Organisatie en logistiek is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt inzicht in de werking van ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot onthaal-, verkoop- en logistieke activiteiten. Aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden is essentieel in functie van een professionele communicatie met bezoekers en klanten. Het verwerven van digitale competenties kadert in de bedrijfsgerichte component vermits de goederen-, documenten- en informatiestroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

Profiel

  • Heb je interesse in de werking van een onderneming?
  • Ben je geïnteresseerd in onthaal, verkoop en logistiek? 

Dan is Organisatie en logistiek iets voor jou!

Deze studierichting bereidt je voor op de derde graad Logistiek of Onthaal, organisatie en sales. Daarna kan je een Se-n-Se Commercieel assistent volgen of aan de slag op de arbeidsmarkt.

Lessentabel

  3 4
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Frans 4 4
Engels 2 2
PAV (Mavo, Nederlands, wiskunde) 8  
Taal, cultuur en samenleving   5
STEM, economie en samenleving   3
Organisatie en logistiek 12 12
Bedrijfscommunicatie 1 1
Artistieke vorming 1 1
Totaal 32 32

Inhoud

  • Je leert goederen in ontvangst nemen, transporteren en opslaan in een magazijn.
  • Je leert efficiënt, kwaliteitsvol en klantvriendelijk communiceren in het Nederlands en in vreemde talen (Frans en Engels) in functie van onthaal- en verkoopactiviteiten.
  • Je leert hoe je producten in een winkel kan presenteren. Je oefent je in eenvoudige inpaktechnieken.
  • Je leert (elektronische) post en documenten digitaal verwerken en je verwerft ICT-vaardigheden om commerciële documenten op te stellen.

 


 

ⓘ De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten:
  • Doorstroomfinaliteit (D) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.
  • Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).
  • Arbeidsmarktfinaliteit (A)  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.