Laptopproject

Elke leerling van het 1ste t.e.m. het 5de jaar huurt een laptop van de school.

Wat is de meerwaarde van ons laptopproject?

 • De laptop is een hulpmiddel om nog beter onderwijs te voorzien.
 • De leerlingen leren nieuwe technologie gebruiken en worden digitaal geletterd
 • De laptop kan ingezet worden om te differentiëren in leerstof. 
 • Leerlingen leren zelfstandig werken en leren samenwerken met anderen.
 • De lessen kunnen voorbereid worden met behulp van filmpjes zodat er in de klas meer tijd is voor moeilijke leerstof.

We kiezen voor eenzelfde toestel voor alle leerlingen omwille van volgende voordelen:

 • Een stevig toestel
 • Gelijke software
 • Leerlingen en leerkrachten kennen elkaars toestel
 • Service voor software en hardware (onderhoud, herstelling)

Wat garanderen we als school?

 • Lage huurprijs (3,5 EUR of 5 EUR)
 • Ouders hoeven geen laptop te kopen
 • Uitgebreide garantie van 4 jaar
 • Streven naar minder kopieën, minder leerwerkboeken
 • Een goede begeleiding van de leerlingen