DOMEIN STEM

DOMEIN Economie en organisatie

DOORSTROOM / ARBEIDSMARKT  •  5 | 6

Applicatie- en databeheer

Applicatie-en databeheer is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit (studiedomeinen Economie en organisatie en STEM). Je leert onderzoekend en contextgericht inzichten ontwikkelen in de toegepaste wiskunde en softwareontwikkeling. Je leert denken in functie van het proces en je bent technologisch vaardig in het ontwikkelen van datacommunicatienetwerken, applicaties, computer- en netwerkarchitectuur. Je leert fouten identificeren en oplossen. 
 

Profiel

 • Heb je een passie voor Informatica?
 • Ben je gebeten door computers, netwerken en IT, zowel aan de hardwarezijde als aan de softwarekant?
 • Is programmeren en ontwikkelen van webapplicaties helemaal je ding?
 • Kan je goed logisch redeneren en hou je van wiskunde?
 • Ben je technologisch vaardig en weet je problemen aan te pakken vanuit een kritische analyse?
 • Kan je planmatig werken, ben je zelfstandig en neem je initiatief?
 • Kijk je ernaar uit om binnen een bedrijf de courante taken van een informaticus op te nemen?

Dan is Applicatie- en databeheer echt iets voor jou!

Je kan starten in de derde graad Applicatie- en databeheer na een richting van de tweede graad D of D/A finaliteit. De richting sluit het best aan bij het domein STEM en het domein Economie en organisatie.

Na het zesde jaar ben je klaar voor een vervolgstudie in het hoger onderwijs. Professionele bacheloropleidingen uit de cluster Handelswetenschappen en bedrijfskunde (Toegepaste informatica) en Onderwijs behoren tot de mogelijkheden. Ook een graduaatsopleiding Programmeren, Systeem- en netwerkbeheer of Digitale vormgeving is een goede keuze. Gezien je ook de beroepskwalificatie Applicatie- en databeheer verwerft, ben je ook klaar voor de arbeidsmarkt.

  5 6
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 3
Engels 2 3
Frans 3 2
Natuurwetenschappen 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Wiskunde 4 3
Applicatie- en databeheer 11 12
Mens en samenleving 1  
Project zelfstandig werk 2 2
Totaal 32 32

Inhoud

Een team van enthousiaste leraren brengt je theoretische en praktische kennis bij vanuit hun eigen opleiding, beroepservaring en de samenwerking met het werkveld. De lessen gaan door in onze goed uitgeruste vaklokalen. Voor het specifiek gedeelte beschikken wij over moderne computerklassen met de nodige software en apparatuur. 

 • Je leert over datastructuren, databanken, programmatielogica en netwerkarchitectuur.
 • Je werkt en test applicaties uit en stelt ze in werking bij de gebruiker.
 • Je verzorgt het onderhoud van webapplicaties.
 • Je leert via  toegepaste wiskunde en softwareontwikkeling modulair ontwerpen en softwaremodules optimaliseren en uitbreiden.
ⓘ De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten:
 • Doorstroomfinaliteit (D) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.
 • Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).
 • Arbeidsmarktfinaliteit (A)  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.