Info inschrijvingen

Informatie over de school

Hoe inschrijven?

Ons inschrijvingsbeleid is conform het inschrijvingsdecreet (SO/2012/01) voor het schooljaar 2022-2023:

 • Inschrijvingen voor het eerste jaar zijn mogelijk vanaf maandag 28 februari 2022 met een voorrangsperiode van maandag 1 tot en met zondag 13 maart 2022 voor leerlingen met broers of zussen op onze school en kinderen van personeelsleden. Onze school heeft echter geen capaciteitsprobleem en voorziet 150 leerlingen in het 1° jaar van het secundair onderwijs.
 • Vrije inschrijvingen voor het eerste jaar beginnen vanaf maandag 14 maart 2022.
 • Inschrijvingen voor het tweede tot en met zesde jaar zijn mogelijk vanaf maandag 18 april 2022.

De inschrijvingen gebeuren vanaf de voorziene data op school (Vleeshouwersstraat 22, 8630 Veurne)

 • Tijdens open school:
  • 27 april van 13.30 uur tot 18.30 uur
  • 29 april van 16 uur tot 20 uur
 • In april, mei en juni is inschrijven mogelijk op afspraak.
 • Tijdens de zomervakantie:  van vrijdag 1 juli tot en met vrijdag 8 juli 2022, van dinsdag 16 tot en met woensdag 31 augustus 2022, elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.
 • Indien geen van de voorgaande data past, kan het ook na een afspraak met een medewerker van het secretariaat op 058 31 13 45, via e-mail naar info@annuntiata.be of via het contactformulier op de site.

Het schoolreglement 2022-2023 en het opvoedingsproject kunt u binnenkort raadplegen op deze site.

Een inschrijving is geldig indien de ouders zich akkoord verklaren met het pedagogisch project en het schoolreglement door het ondertekenen van de inschrijvingsfiche. De leerling moet daarnaast ook voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en hiervoor het juiste attest of getuigschrift kunnen voorleggen. Indien men nog niet over deze documenten beschikt, dan kan men wel al de inschrijving laten registreren. De inschrijving is pas definitief als de school over de nodige documenten beschikt. Wil bij de inschrijving steeds de identiteitskaart of de ISI+-kaart van de leerling, de BaSO-fiche en het laatst beschikbare rapport meebrengen. Eventuele zorgdocumenten kunnen ook nuttig zijn.

Inschrijven

Inschrijven voor het eerste jaar

Inschrijven voor het tweede t.e.m. het zevende jaar