SCHOOLBROCHURE 21-22
BROCHURE 1ste GRAAD
www.talent-is.be
Zoeker keuzepakketten
1ste GRAAD
3de jaar (VERNIEUWD)
4de jaar
3de GRAAD

 

Info inschrijvingen

U kan informatie over de school vinden:

  • 12-jarigen: in de folder, brochure (link volgt) en website van Talent-is
  • op deze website
  • in de infobrochure 2021-2022 (link volgt)
  • op het secretariaat, 058 31 13 45 of info@annuntiata.be

Hoe inschrijven?

Ons inschrijvingsbeleid is conform het inschrijvingsdecreet (SO/2012/01) voor het schooljaar 2021-2022:

  • Inschrijvingen voor het eerste jaar zijn mogelijk vanaf maandag 1 maart 2021 met een voorrangsperiode van maandag 1 tot en met zondag 14 maart 2021 voor leerlingen met broers of zussen op onze school en kinderen van personeelsleden. Onze school heeft echter geen capaciteitsprobleem en voorziet 150 leerlingen in het 1° jaar van het secundair onderwijs.
  • Vrije inschrijvingen voor het eerste jaar beginnen vanaf maandag 15 maart 2021.
  • Inschrijvingen voor het tweede tot en met zesde jaar zijn mogelijk vanaf maandag 19 april 2021.

De inschrijvingen gebeuren vanaf de voorziene data op school (Vleeshouwersstraat 22, 8630 Veurne)

  • Op een aantal vaste momenten in mei en juni. Deze inschrijfmomenten zullen op deze pagina gepubliceerd worden.
  • Tijdens de zomervakantie:  van donderdag 1 juli tot en met vrijdag 9 juli 2021, van maandag 16 tot en met dinsdag 31 augustus 2021, elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.
  • Indien geen van de voorgaande data past, kan het ook na een afspraak met een medewerker van het secretariaat op 058 31 13 45, via e-mail naar info@annuntiata.be of via het contactformulier op de site.

Het schoolreglement 2021-2022 en het opvoedingsproject kunt u binnenkort raadplegen op deze site.

Een inschrijving is geldig indien de ouders zich akkoord verklaren met het pedagogisch project en het schoolreglement door het ondertekenen van de inschrijvingsfiche. De leerling moet daarnaast ook voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en hiervoor het juiste attest of getuigschrift kunnen voorleggen. Indien men nog niet over deze documenten beschikt, dan kan men wel al de inschrijving laten registreren. De inschrijving is pas definitief als de school over de nodige documenten beschikt. Wil bij de inschrijving steeds de identiteitskaart of de ISI+-kaart van de leerling, de BaSO-fiche en het laatst beschikbare rapport meebrengen. Eventuele zorgdocumenten kunnen ook nuttig zijn.

Bijkomende informatie?

Wilt u bijkomende informatie, aarzel dan niet om contact op te nemen met het secretariaat:

Inschrijven

Inschrijven voor het eerste jaar

Inschrijven voor het tweede t.e.m. het zevende jaar

Infoavonden in maart gemist?

Herbekijk de presentaties!

Infosessies over de overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs.

De eerste graad op campus Annuntiata

Infosessie over de overstap naar het 2de jaar

Infosessie over de overstap naar het 3de jaar

Virtuele rondleiding op Campus Annuntiata