SCHOOLBROCHURE ORGANIGRAM A-STROOM ORGANIGRAM B-STROOM BROCHURE 1ste GRAAD www.talent-is.be

AANBOD 1ste GRAAD AANBOD 2de GRAAD AANBOD 3de GRAAD Zoeker keuzepakketten 1ste jaar

 

Inschrijven

kan via dit formulier:

Klik HIER om in te schrijven voor het eerste jaar.

Klik HIER om in te schrijven voor het tweede t.e.m. het zevende jaar.

Info inschrijvingen

U kan informatie over de school vinden:

Hoe inschrijven?

Ons inschrijvingsbeleid is conform het inschrijvingsdecreet (SO/2012/01) voor het schooljaar 2020-2021:

De inschrijvingen gebeuren vanaf de voorziene data op school (Vleeshouwersstraat 22, 8630 Veurne)

Het schoolreglement 2019-2020 en het opvoedingsproject kunt u eveneens raadplegen op deze site.

Een inschrijving is geldig indien de ouders zich akkoord verklaren met het pedagogisch project en het schoolreglement door het ondertekenen van de inschrijvingsfiche. De leerling moet daarnaast ook voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en hiervoor het juiste attest of getuigschrift kunnen voorleggen. Indien men nog niet over deze documenten beschikt, dan kan men wel al de inschrijving laten registreren. De inschrijving is pas definitief als de school over de nodige documenten beschikt. Wil bij de inschrijving steeds de identiteitskaart of de ISI+-kaart van de leerling, de BaSO-fiche en het laatst beschikbare rapport meebrengen. Eventuele zorgdocumenten kunnen ook nuttig zijn.

Bijkomende informatie?

Wilt u bijkomende informatie, aarzel dan niet om contact op te nemen met het secretariaat: