Info inschrijvingen

Informatie over de school

Hoe inschrijven?

Voorinschrijvingen zijn mogelijk via de link op de website.

De inschrijvingen gebeuren op school (Vleeshouwersstraat 22, 8630 Veurne)

 • Tijdens open school:
  • 26 april van 13.30 uur tot 18.30 uur
  • 28 april van 16 uur tot 20 uur
 • In april, mei en juni is inschrijven mogelijk op afspraak.
 • Tijdens de zomervakantie:
  • van maandag 3 juli tot en met maandag 10 juli 2023,
  • van woensdag 16 tot en met donderdag 31 augustus 2023,
  • elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.
 • Indien geen van de voorgaande data past, kan het ook na een afspraak met een medewerker van het secretariaat op 058 31 13 45, via e-mail naar info@annuntiata.be of via het contactformulier op de site.

Een inschrijving is geldig indien de ouders zich akkoord verklaren met het pedagogisch project en het schoolreglement door het ondertekenen van de inschrijvingsfiche. De leerling moet daarnaast ook voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en hiervoor het juiste attest of getuigschrift kunnen voorleggen. Indien men nog niet over deze documenten beschikt, dan kan men wel al de inschrijving laten registreren. De inschrijving is pas definitief als de school over de nodige documenten beschikt. Wil bij de inschrijving steeds de identiteitskaart of de ISI+-kaart van de leerling, de BaSO-fiche en het laatst beschikbare rapport meebrengen. Eventuele zorgdocumenten kunnen ook nuttig zijn.

Inschrijven

Inschrijven voor het eerste jaar

Inschrijven voor het tweede t.e.m. het zevende jaar

AANDACHT

Voor het huidige schooljaar 2023-2024 werd onderstaande studierichting volzet verklaard.

 • 2B Maatschappij en welzijn -  Economie en organisatie met 17 leerlingen