DOMEIN Maatschappij en welzijn

DOORSTROOM / ARBEIDSMARKT  •  3 | 4

Maatschappij en welzijn

Maatschappij en welzijn is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. 

Profiel

 • Ben je geïnteresseerd in mens en samenleving?
 • Ben je nieuwsgierig om je talenten en mogelijkheden te ontdekken binnen de zorg en begeleiding?
 • Ben je sociaalvoelend, wetenschappelijk aangelegd en communicatief? 

Dan is Maatschappij en welzijn iets voor jou!

Deze studierichting bereidt je voor op een derde graad Gezondheidszorg en Opvoeding en begeleiding en op studies hoger onderwijs zoals Gezondheidszorg, Sociale wetenschappen, Onderwijs…

  3 4
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 2 2
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Informatica 1 1
Artistieke Vorming 1 1
Maatschappij en Welzijn 9 12
Anatomie en fysiologie 1  
Sociale en communicatieve vaardigheden (met inbegrip van expressie) 1  
Totaal 32 32

Inhoud

 • Je krijgt een brede basisvorming talen, wiskunde en wetenschappen gekoppeld aan theorie en praktijk eigen aan de studierichting.
 • Je leert over de ontwikkeling en het gedrag van mensen.
 • Je leert aspecten van anatomie en fysiologie.
 • De theoretische kennis koppel je aan de praktijk. Vanuit je eigen leefwereld en de gezinscontext ga je aan de slag en leer je vaardigheden voor indirecte zorg, zorg- en begeleidingsactiviteiten en leer je de verschillende doelgroepen kennen.
 • Sociale en communicatieve vaardigheden zijn erg belangrijk bij wat je leert.

 


 

ⓘ De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten:
 • Doorstroomfinaliteit (D) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.
 • Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).
 • Arbeidsmarktfinaliteit (A)  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.