DOMEIN Maatschappij en welzijn

DOORSTROOM / ARBEIDSMARKT  •  3 | 4

Maatschappij en welzijn

Maatschappij en welzijn is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. In functie van zorg verlenen en begeleiding ontwikkelen de leerlingen een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, communicatie, de mens en zijn plaats in de samenleving en fysiologie en anatomie. Op basis daarvan leren leerlingen vanuit een holistische mensvisie en in een gezinscontext (indirecte) zorg en begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen.

Profiel

 • Droom je van een job in de zorg?
 • Ben je een zorgzaam persoon? 
 • Ben je sociaalvoelend en communicatief?
 • Leer je graag vanuit de praktijk, maar ben je ook bereid om stevige theoretische pakketten te verwerken?
 • Ben je geïnteresseerd in alles wat met de gezondheid en het welzijn van de mensen te maken heeft? 
 • Ben je nieuwsgierig naar de wetenschappelijke basis van gezondheidsaspecten?
 • Heb je interesse in de verschillende deelaspecten van de psychologie?
 • Heb je belangstelling voor de werking van het menselijk lichaam? 

 

Dan is Maatschappij en welzijn iets voor jou!

Deze studierichting bereidt je voor op een derde graad Gezondheidszorg en Opvoeding en begeleiding en op studies hoger onderwijs zoals Gezondheidszorg, Sociale wetenschappen, Onderwijs…

Lessentabel

  3 4
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 2 2
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Informatica 1 1
Artistieke Vorming 1 1
Maatschappij en Welzijn 9 12
Anatomie en fysiologie 1  
Sociale en communicatieve vaardigheden (met inbegrip van expressie) 1  
Totaal 32 32

Inhoud

Een team van enthousiaste leraren brengt je theoretische en praktische kennis bij vanuit hun eigen opleiding, beroepservaring en de samenwerking met het werkveld. De lessen gaan door in onze goed uitgeruste vaklokalen of op verplaatsing.

 • Je verwerft inzichten in de fysiologie en anatomie van de mens.
 • Je leert over de strategieën van gezondheidsbevordering en ontwikkelingspsychologie.
 • Je krijgt inzichten in de deontologie eigen aan deze sector.
 • Je reflecteert over ethische casussen en thema’s uit de gezondheidszorg.
 • Je ontwikkelt een professionele communicatie.
 • Je leert de gezondheidstoestand van een zorgvrager observeren vanuit een holistische kijk.
 • Je ondersteunt bij de activiteiten van het dagelijkse leven.
 • Je leert de basiscompetenties van een verzorgende of zorgkundige.
 • Via een stage ontdek je in de praktijk binnen verschillende contexten de taken van een verzorgende of zorgkundige.
 • Via verschillende activiteiten maak je kennis met de verschillende doelgroepen, settings en takenpakket van de zorg.
 • In de praktijk leer je een aantal basiscompetenties van de verzorgende, zorgkundige, kinderbegeleider..

 

 


 

Vergelijking

Er is één leerplan Filosofie voor de richtingen Humane Wetenschappen en Maatschappij- en Welzijnswetenschappen.

Humane wetenschappen (D)(*) Maatschappij- en welzijnswetenschappen (D) Maatschappij en welzijn (DA) Zorg en welzijn (A)
  Algemene vorming: minimumdoelen D-finaliteit  Algemene vorming: minimumdoelen D/A-finaliteit Algemene vorming: minimumdoelen A-finaliteit
  Leerplan Sociologie en psychologie, te realiseren binnen een ruimer tijdsbestek en toegepast binnen de context van maatschappij en welzijn
 • Ontwikkeling, sociaal gedrag, persoonlijkheid en communicatie; opbouw psychologisch begrippenkader
 • Kenmerken van de hedendaagse samenleving: opbouw sociologisch begrippenkader
Leerplan Maatschappij en welzijn:
 • Ontwikkeling en (ped)agogisch handelen: ontwikkeling en opvoeding: opbouw ontwikkelingspsychologisch en pedagogisch begrippenkader
 • Gezondheidsbevordering: gezondheid, gezondheidsgedrag, het menselijk functioneren: opbouw theoretisch begrippenkader; indirecte zorg (gezinscontext)
 • Basiscompetenties in zorg verlenen en begeleiden m.i.v. communicatie
 • Oriënteren op activiteiten in zorg en welzijn
Leerplan Zorg en welzijn
 • Aspecten van ontwikkeling en pedagogisch handelen
 • Gezondheid
 • Maaltijdzorg
 • Interieurzorg
 • Linnenzorg
 • Basisprincipes m.i.v . communicatie
 • Oriënteren op activiteiten in logistiek en zorg
Leerplan Filosofie Leerplan Filosofie, te realiseren binnen een ruimer tijdsbestek    
Engels, Frans, Geschiedenis, Natuurwetenschappen, Nederlands en Wiskunde: enkele leerplandoelen van het basisleerplan worden verdiept Leerplan basis voor Engels, Frans, Geschiedenis, Natuurwetenschappen en Wiskunde
Nederlands: enkele leerplandoelen van het basisleerplan worden verdiept
   
    Anatomie en fysiologie van de mens Aspecten van anatomie en fysiologie

(*) Niet op onze school.

ⓘ De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten:
 • Doorstroomfinaliteit (D) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.
 • Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).
 • Arbeidsmarktfinaliteit (A)  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.