Inschrijven voor de OPENSCHOOL op 24 en 26 april.


Van 27/01/2020 tot 31/01/2020 namen Anja Vanlerberghe en Sylvana Neuville deel aan de internationale cursus "Educational innovation in Finland" in Joensuu te Finland. De cursus kadert binnen een tweejarig Erasmus + project. Tijdens deze cursus werd het Fins schoolsysteem, de middelen, de pedagogie en de didactiek uitgelicht. De lokale schoolbezoeken zetten de theorie meteen om in de praktijk. Finland staat immers op nummer 1 bij de internationale Pisa-testen. Een copy-paste van het hele Finse schoolsysteem is onmogelijk. Daar zijn de middelen niet voor en het huidig wettelijk kader laat dit niet toe. Toch zijn veel nieuwe inzichten, didactische principes, digitale tools en pedagogische kaders zeer bruikbaar en haalbaar binnen ons systeem! A. Vanlerberghe (leerkracht Engels) en S. Neuville (leerkracht Frans) zullen deze inspirerende en vernieuwende inzichten stapsgewijs overbrengen naar de verschillende vakgroepen moderne vreemde talen op Annuntiata met als doel deze te implementeren in de lessen Frans, Engels en Duits. Hiermee streven we ernaar om het talenonderwijs op Annuntiata naar een hoger en uitdagender niveau te brengen en dit op maat van alle leerlingen. U hoort nog van ons!