Wat met de schoolkosten?

Schoolgaande kinderen brengen heel wat kosten met zich mee (schoolboeken, benodigdheden, kopieën, laptop ...). Het is niet altijd evident om deze kosten te betalen. Als school willen we ons steentje bijdragen om de kost zo laag mogelijk te houden.

Zowel het kostenbeleid als heldere communicatie en participatie zijn domeinen waar we op campus Annuntiata aan werken.

Er is een duidelijke bijdrageregeling. Dit is een overzicht van de te verwachten schoolkosten per schooljaar en per studierichting. Op dit overzicht staan zowel de verplichte kosten zoals boeken, benodigdheden, uitstappen ... als de niet-verplichte kosten zoals een belegd broodje, locker ....

We zetten actief in op het verlagen van de schoolkosten. Op regelmatige basis worden de schoolkosten geëvalueerd en wordt nagegaan waar we de kosten nog kunnen verminderen. De schoolkosten worden gespreid via maandelijkse facturen.

We staan klaar voor leerlingen en ouders die vragen hebben over het betalen van de schoolkosten. We bieden hulp bij het aanvragen van onderwijscheques en geven informatie over mogelijke andere financiële tegemoetkomingen.

We sensibiliseren met aandacht voor de meest kwetsbare leerlingen en blijven verder werken aan het optimaliseren van de kansen voor alle leerlingen.

De school biedt ook de mogelijk tot een spreiding van betaling aan. Via een wederzijdse overeenkomst biedt de school de kans om de kosten in schijven te betalen. Hierbij is iedere situatie uniek en wordt alles discreet behandeld.

Op het solidariteitsfonds van de school kan beroep gedaan worden wanneer leerlingen door financiële omstandigheden niet alle kansen krijgen, bv. deelname aan cultuurreizen.

We namen als schoolteam ook deel aan het project Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen, beter bekend als STOS, nu vzw Het Krijt.

Indien je meer informatie wenst, aarzel niet om langs te komen. Onze administratief medewerker, de directie of leerlingenbegeleider kunnen je bij moeilijkheden zeker vooruit helpen.