Annuntiata Plus

Op onze school willen we aan elke leerling alle kansen bieden om zichzelf te ontplooien en een succesvolle schoolloopbaan uit te bouwen. We willen hierbij de brede ontwikkeling van alle leerlingen ondersteunen en inspelen op hun talenten en noden. We vinden het belangrijk om de verantwoordelijkheid en participatie van leerlingen actief te stimuleren, de diversiteit in de groep maximaal te benutten en mogelijkheden aan te reiken voor samenwerkend leren.