DOMEIN Maatschappij en welzijn

ARBEIDSMARKT  •  5 | 6

Assistentie in wonen, zorg en welzijn

Assistentie in wonen, zorg en welzijn is een praktische richting in de arbeidsmarktfinaliteit.  Deze richting richt zich tot leerlingen die graag voor mensen willen zorgen en hen willen ondersteunen in hun zorgbehoeften. Je leert logistieke en huishoudelijke vaardigheden. Je wordt voorbereid op een ondersteunende taak in de brede sector van zorg en welzijn. Op stage en/of werkplekleren maak je kennis met de verschillende sectoren waarin een logistiek assistent, huishoudhulp of medewerker kamerdienst aan de slag kan. 

Profiel

 • Ben je een doener en steek je graag de handen uit de mouwen?
 • Ga je graag om met mensen?
 • Ben je sociaalvaardig?
 • Ben je vriendelijk, stipt en betrouwbaar?
 • Krijg je energie van het ondersteunen van mensen? 
 • Leer je graag uit de praktijk? 

Dan is Assistentie in wonen, zorg en welzijn iets voor jou!

Deze opleiding sluit perfect aan op een tweede graad Zorg en welzijn (A), maar ook vanuit alle andere studierichtingen en finaliteiten is de overstap naar Assistentie in wonen, zorg en welzijn mogelijk.

Na het zesde jaar behaal je het diploma secundair onderwijs. Je kan aan de slag als logistiek assistent in de zorg, als huishoudhulp in de zorg, als medewerker kamerdienst (housekeeping)... Maar je kan ook verder studeren. In het zesde jaar word je voorbereid op een beroepsgerichte Se-n-se Integrale veiligheid. 

Lessentabel

  5 6
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Frans 2 2
Engels 1 1
PAV 5 5
Assistentie in wonen, zorg en welzijn 20 20
Totaal 32 32

Inhoud

Een team van enthousiaste leraren brengt je theoretische en praktische kennis bij vanuit hun eigen opleiding, beroepservaring en de samenwerking met het werkveld. De lessen gaan door in onze goed uitgeruste vaklokalen of op verplaatsing. 

 • Je leert maaltijden bereiden en hoe je deze moet bedelen.
 • Je helpt bij de linnendienst en het opmaken van bedden.
 • Je ontdekt hoe je een aangenaam woon- en leefklimaat kan creëren en hoe je een woon-, leef- en verblijfsomgeving onderhoudt en schoonmaakt. 
 • Je ontdekt hygiënische voorschriften eigen aan verschillende contexten, maakt kennis met beroepshygiëne en leert eenvoudige sterilisatietechnieken uitvoeren.
 • Je leert hoe je mensen kan ondersteunen bij verplaatsingen en kan meedraaien op de transportdienst.
 • Je ondersteunt vrijetijds- en animatieactiviteiten.
 • Je leert kwaliteitsbewust te handelen, vlot te communiceren en in team te werken.
 • In de lessen, maar ook tijdens stage, studiebezoeken, werkplekleren... leer je kwaliteitsvol handelen, vlot en correct communiceren en in team werken.

Vergelijking

Basiszorg en ondersteuning (A) Assistentie in wonen, zorg en welzijn (A)
Algemene vorming: minimumdoelen A-finaliteit Algemene vorming: minimumdoelen A-finaliteit
Maaltijdbereiding Maaltijdbereiding
Zorg voor linnen en woon- en leefklimaat Zorg voor linnen en woon- en leefklimaat
  Ondersteunen bij verplaatsingen, maaltijdbedeling en sterilisatie
Introduceren van vrijetijds- en animatieactiviteiten Ondersteunen van vrijetijds- en animatieactiviteiten
Psychosociaal welbevinden ondersteunen met behulp van sociale en communicatieve vaardigheden Hanteren van sociale en communicatieve vaardigheden bij het omgaan met klanten
Gezondheid bevorderen  
Uitvoeren van afgebakende zorgtaken waaronder gedelegeerde verpleegkundige handelingen  
Observeren, signaleren en rapporteren onregelmatigheden in functie van continuïteit van zorg Observeren, signaleren en rapporteren onregelmatigheden
ⓘ De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten:
 • Doorstroomfinaliteit (D) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.
 • Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).
 • Arbeidsmarktfinaliteit (A)  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.