DOMEIN Economie en organisatie

DOORSTROOM / ARBEIDSMARKT  •  3 | 4

Bedrijf en organisatie

Bedrijf en organisatie  is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Ze biedt inzichten uit de algemene economie en bedrijfswetenschappen. Daarnaast is deze studierichting gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot het ondersteunen van boekhoudkundige, commerciële en HR-activiteiten en maken leerlingen kennis met de logistieke flow en verschillende transportmodi.

Profiel

Heb je interesse in het reilen en zeilen van een bedrijf of organisatie?

 • Zit ondernemen  in je bloed? 
 • Wil je de werking en de organisatie van een bedrijf van kop tot teen kennen? 
 • Wil je leren omgaan met collega’s, klanten, personeel en directie?
 • Spreekt boekhouden, fiscaliteit en financieel beheer je aan?
 • Spreken ook toegepaste (bedrijfs)economische vraagstukken je aan?
 • Ben je gedreven en geboeid door ICT en software? 
 • Heb je interesse in onderliggende regelgeving?
 • Werk je zeer nauwkeurig en gestructureerd?
 • Is het uitvoeren van administratieve taken je ding?

Dan is Bedrijf en organisatie iets voor jou!

Deze studierichting bereidt je voor op een derde graad Bedrijfsorganisatie of Commerciële organisatie.

In de derde graad bereidt deze studierichting je voor op professionele opleidingen die logisch voortvloeien uit het domein Economie en organisatie zoals Bedrijfsmanagement of een opleiding binnen de Sociale wetenschappen en Onderwijs. Ook een graduaatsopleiding binnen het domein of een Se-n-Se-Medisch administratief assistent behoren evenzeer tot de mogelijkheden. Je kan ook onmiddellijk aan de slag als Boekhoudkundig assistent of HR-assistent of misschien wel een eigen zaak opstarten. 

Lessentabel

  3 4
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Engels 3 3
Frans 3 3
Duits   2
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Informatica 2 1
Artistieke Vorming 1  
Bedrijfseconomie 8 9
Totaal 32 32

Inhoud

Bedrijf en organisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit.

 • Je krijgt een brede basisvorming talen, wiskunde en wetenschappen gekoppeld aan theorie en praktijk eigen aan de studierichting.
 • Je krijgt een theoretische achtergrond in algemene economie en bedrijfswetenschappen.
 • Je ontwikkelt administratieve en commerciële competenties (boekhouding, personeelsbeheer, marketing, internationale handel, logistiek)
 • Je leert informaticatoepassingen doelgericht inzetten.
 • Je leert om op een efficiënte, kwaliteitsvolle en klantgerichte manier communiceren, adviseren en begeleiden.

 


 

Vergelijking

Economische wetenschappen (D)(*) Bedrijfswetenschappen (D) Bedrijf en organisatie (DA)
  Minimumdoelen D-finaliteit Minimumdoelen D/A-finaliteit
Leerplan Economie
 • Uitgebreide algemene economie
 • Uitgebreide bedrijfswetenschappen en recht
Leerplan Economie
 • Uitgebreide algemene economie
 • Uitgebreide bedrijfswetenschappen en recht
te realiseren binnen een ruimer tijdsbestek
Leerplan Bedrijfseconomie
 • Algemene economie
 • Toegepaste bedrijfswetenschappen en recht
Leerplan Wiskunde: uitbreiding voor wiskunde Leerplan Wiskunde: met beperkte uitbreiding voor wiskunde Leerplan Wiskunde algemene vorming D/A
Engels, Frans, Geschiedenis, Natuurwetenschappen en Nederlands: enkele leerplandoelen van het basisleerplan worden verdiept Basisleerplan voor Engels, Frans, Geschiedenis, Natuurwetenschappen en Nederlands  
  Leerplan Informaticawetenschappen  

(*) Niet op onze campus.

ⓘ De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten:
 • Doorstroomfinaliteit (D) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.
 • Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).
 • Arbeidsmarktfinaliteit (A)  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.