Visie campus Annuntiata

Als katholieke school vertrekken we vanuit het christelijk gedachtegoed om elke jongere te begeleiden op zijn unieke reis van groei en ontdekking. Zeven kernwaarden vormen samen de fundamenten van onze eigentijdse leer- en leefomgeving.

Als katholieke school vertrekken we vanuit het christelijk gedachtegoed om elke jongere te begeleiden op zijn unieke reis van groei en ontdekking. Zeven kernwaarden vormen samen de fundamenten van onze eigentijdse leer- en leefomgeving.

Veilig schoolklimaat

Op campus Annuntiata werken we samen aan een veilig en warm schoolklimaat in een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect. Duidelijke afspraken zorgen ervoor dat we samen kunnen leven en leren op school. 

Inspiratie

Ons team inspireert de leerlingen om uit te groeien tot verantwoordelijke jongvolwassenen. 

Zorgzaamheid

Onze school is een zorgzame school. We zetten ons in voor de noden van onze leerlingen. Het welbevinden van iedereen is voor ons belangrijk. 

Groeikansen

We motiveren iedereen om zich te ontwikkelen binnen zijn of haar mogelijkheden. We dagen elkaar uit om grenzen te verleggen. 

Expertise

Onze deskundigheid gebruiken we om kwaliteitsvol onderwijs te bieden aan alle leerlingen waarbij persoonlijke ontwikkeling en groei in het leerproces centraal staan. Als deskundigen blijven we onze expertise verder ontplooien. 

Op onze school bieden we de vrijheid om met een open geest aan de slag te gaan. We zetten elkaar aan om te zoeken naar oplossingen. We durven out of the box te denken. 

Betrokkenheid

We maken tijd voor elkaar en zijn begripvol. De leerlingen, de ouders en het team voelen zich verbonden. We engageren ons voor elkaar en voor de school. 

Campus Annuntiata is één van de vijf Talent-is-scholen. Onze visietekst sluit aan bij de visietekst van Talent-is en is terug te vinden op www.talent-is.be.