DOMEIN Maatschappij en welzijn

DOORSTROOM / ARBEIDSMARKT  •  5 | 6

Opvoeding en begeleiding

Opvoeding en begeleiding is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je wordt in deze richting vooral voorbereid op een opleiding in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan, maar ook op een mogelijke start op de arbeidsmarkt. Naast heel wat algemene vorming, ontwikkel je een wetenschappelijk-theoretische basis in de psychologie, (ortho)pedagogiek en deontologie.

Je bestudeert de mens en zijn plaats in de samenleving. Dit alles wordt aangeleerd vanuit de contexten en voorbeelden uit de Welzijnszorg.  Vanuit die basis leer je competenties aan die belangrijk zijn voor toekomstige kinderbegeleiders. Je leert pedagogisch handelen en je oriënteren op het begeleiden van mensen met een beperking. Tijdens de stage proef je van de taken van een kinderbegeleider. 
 

Profiel

 • Droom je van een job in de zorg?
 • Ben je een zorgzaam persoon?
 • Help je graag kinderen in hun groei en ontwikkeling ? 
 • Ben je sociaalvoelend? 
 • Je bent communicatief?
 • Toon je interesse in de welzijnszorg?
 • Ben je gefascineerd door de ontwikkelingsfases van baby’s, peuters en schoolgaande kinderen?
 • Spreekt het begeleiden van mensen met een beperking je aan?
 • Ben je geïnteresseerd in pedagogische modellen en (ortho)pedagogische kaders?
 • Leer je graag vanuit de praktijk, maar ben je ook bereid om stevige theoretische pakketten te verwerken?

Dan is Opvoeding en begeleiding iets voor jou!

Deze richting is het ideale vervolg voor leerlingen uit de tweede graad Maatschappij en welzijn of Maatschappij- en  welzijnswetenschappen of Humane wetenschappen.

In de derde graad bereidt deze studierichting je voor op professionele opleidingen die logisch voortvloeien uit het domein Maatschappij en welzijn, zoals:  Onderwijs, Pedagogie van het jonge kind, Sociaal-agogisch werk...  Of je kan ook een Se-n-se Persoonsbegeleider, Medisch-administratief assistent, Tandartsassistent... volgen. Daarnaast heb je ook de nodige beroepscompetenties om de stap te zetten naar de arbeidsmarkt als kinderbegeleider.

  5 6
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 3
Engels 2 2
Frans 3 3
(2 vanaf 2025-2026)
Wiskunde 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Opvoeding en begeleiding 12 12
Artistieke vorming 1  
Mens en samenleving   (1 vanaf 2025-2026)
Project zelfstandig werk 2 2
TOTAAL 32 32

Inhoud

Een team van enthousiaste leraren brengt je theoretische en praktische kennis bij vanuit hun eigen opleiding, beroepservaring en de samenwerking met het werkveld. De lessen gaan door in onze goed uitgeruste vaklokalen of op verplaatsing. 

 • Je maakt kennis met ontwikkelings- en gezondheidspsychologie.
 • Je leert pedagogische modellen toepassen op kinderopvang, opvoedingssituaties en orthopedagogiek.
 • Je leert de verschillende contexten kennen (baby, peuter en schoolgaande kinderen). De focus ligt op de ondersteuningsprocessen in leren en ontwikkelen. 
 • Je besteedt aandacht aan de wetgeving en deontologie binnen het domein. 
 • Je reflecteert over ethische casussen en thema’s uit de kinderopvang. 
 • Via een stage ontdek je in de praktijk binnen verschillende contexten de taken van een kinderbegeleider of begeleider van mensen met een beperking.

Vergelijking

Welzijnswetenschappen (D) Gezondheidszorg (DA) Opvoeding en begeleiding (DA)
Toegepaste sociale en gedragswetenschappen
Psychologie en (ortho)pedagogiek, recht, samenleving
Toegepaste gedragswetenschappen: toegepaste psychologie
 •  Gezondheidsgedrag en levensfasen: focus op volwassenen/ouderen
 • Deontologie: focus op gezondheidszorg
Toegepaste gedragswetenschappen: toegepaste psychologie en pedagogiek
 • Gezondheidsgedrag en levensfasen: focus op kinderen van 0-12 jaar
 • (ortho)pedagogiek
 • Deontologie: focus op kinderopvang
Filosofie binnen de context van maatschappij en welzijn    
Leerplan Natuurwetenschappen m.i.v. fysiologie en anatomie
Beperkt pakket chemie
Toegepaste anatomie en fysiologie van de mens  
Een pakket uit het leerplan statistiek    
  Vorming tot verzorgende/zorgkundige: basiscompetenties, zorg, ondersteuning Vorming tot kinderbegeleider baby’s en peuters en schoolgaande kinderen: basiscompetenties, ondersteuning/pedagogisch handelen
Brede algemene vorming
Nederlands algemene uitbreiding
Algemene vorming: minimumdoelen D/A finaliteit Algemene vorming: minimumdoelen D/A finaliteit
ⓘ De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten:
 • Doorstroomfinaliteit (D) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.
 • Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).
 • Arbeidsmarktfinaliteit (A)  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.