Inschrijven voor de OPENSCHOOL op 24 en 26 april.


Leerlingenraad

Het Annuntiata-instituut heeft een leerlingenraad. Het verhoogt de betrokkenheid en het welbevinden op onze school. 

De leerlingenraad is een groep enthousiaste leerkrachten en leerlingen. Ze komen op geregelde tijdstippen samen om te werken rond bepaalde thema's. Er zijn twee teams: het team 'EVENEMENTEN' en het team 'INSPRAAK'.

Het team 'EVENEMENTEN' spitst zich toe op het organiseren van verschillende activiteiten op school. 
Thema's: DAG VAN DE SPORTCLUB - OXFAM - DAG VAN DE JEUGDBEWEGING - HALLOWEEN - FLUOACTIES - VALENTIJN - ...

Het team 'INSPRAAK' denkt mee over de organisatie / het beleid van de school.