DOMEIN STEM

DOORSTROOM  •  5 | 6

Biotechnologische en chemische STEM wetenschappen

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en biotechnologisch-wetenschappelijk denken. Er is op basis van geïntegreerde STEM veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen Biologie, Chemie en Fysica. De leerlingen denken ook vanuit Wiskunde conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische problemen. 
 

Profiel

 • Ben je geboeid door wetenschappen en alles wat leeft?
 • Ben je natuur- en milieubewust?
 • Ben je nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot de levende en niet‐levende materie zoals  milieu, voeding en gezondheid en ecologie?
 • Ben je geïnteresseerd in de diepere wetenschappelijke verklaring van fenomenen, processen en  maatschappelijke aspecten?
 • Neem je graag een onderzoekende houding aan en ga je het liefst proefondervindelijk aan de slag? 
 • Hou je van onderzoeken en experimenteren en wil de wetenschappelijke theorie toepassen in een labo? 
 • Kan je probleemoplossend denken, steunend op zowel wiskundige modellen als computersimulaties, ‐algoritmes en ‐programma’s?  
 • Ben je kritisch en nauwkeurig? 

Dan is Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen vast iets voor jou! 

Deze richting is het ideale vervolg voor leerlingen uit de tweede graad Biotechnologische STEM wetenschappen of natuurwetenschappen. In de derde graad bereidt deze studierichting je voor op academische of professionele opleidingen die logisch voortvloeien uit het domein STEM met nadruk op natuurwetenschappen zoals Biotechniek, Farmaceutische wetenschappen, Industriële wetenschappen en technologie, Wetenschappen (Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie), Biomedische wetenschappen, Gezondheidszorg en Sociale wetenschappen en Onderwijs.

  5 6
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Engels 2 3
Frans 2 2
Wiskunde 5 5
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1

Biotechnologische en chemische STEM wetenschappen

- Informaticawetenschappen

- Biologie + labo

- Chemie + labo

- Fysica + labo

- Geïntegreerd STEM project

11

1

3

3

2

2

11

 

2

4

3

2

Mens en samenleving 1  
Project zelfstandig werk 2 2
Totaal 32 32

Inhoud

Een team van enthousiaste leraren brengt je theoretische kennis bij. De lessen gaan door in onze goed uitgeruste vaklokalen. Voor het specifiek gedeelte beschikken wij over moderne wetenschapslokalen en labo’s. 

 • Je gaat aan de slag met een stevig pakket uitgebreide Biologie en Chemie.
 • In Fysica krijg je een ruim pakket uit de uitgebreide Fysica. 
 • Ook in Wiskunde ga je aan de slag met een uitgebreid pakket. Je leert onder andere over matrices, functies, integralen en statistiek. 
 • In het labo pas je de theorie toe in de praktijk. 
 • Je leert geïntegreerd probleemoplossend denken binnen STEM-contexten.
 • In Informaticawetenschappen leer je over algoritmen en programmeren.
   

 


 

Vergelijking

Biotechnologische en chemische STEM-Wetenschappen (D-finaliteit) versus Wetenschappen-Wiskunde (D-finaliteit)

Wetenschappen wiskunde Biotechnologische en chemische STEM wetenschappen
Gevorderde Wiskunde Wiskunde in functie van wetenschappen
Uitgebreide Biologie Uitgebreide Biologie
Uitgebreide Chemie Uitgebreide Chemie
Uitgebreide Fysica Uitgebreid pakket uit uitgebreide Fysica
Onderzoeksvaardigheden wetenschappen STEM-engineering
/ Labo

Algemene vorming

Verdiept voor Geschiedenis, Nederlands, Frans, Engels

Brede algemene vorming: minimumdoelstellingen D-finaliteit
ⓘ De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten:
 • Doorstroomfinaliteit (D) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.
 • Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).
 • Arbeidsmarktfinaliteit (A)  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.