DOMEIN Maatschappij en welzijn

ARBEIDSMARKT  •  3 | 4

Zorg en welzijn

Zorg en welzijn is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Aandacht voor de mens in de thuiscontext staat centraal. Er ligt veel nadruk op intermenselijke verhoudingen waardoor er flink geoefend wordt op sociale en communicatieve vaardigheden. Het accent ligt voornamelijk op de gezonde mens in een diverse samenleving en hoe men daarin zorgdraagt voor zichzelf. De leerlingen verwerven een basisinzicht in anatomie en fysiologie. Ze maken kennis met directe zorg, maar zullen toch overwegend ondergedompeld worden in de indirecte zorg, inclusief de technische aspecten die daarbij komen kijken.

Profiel

 • Zorg je graag voor anderen?
 • Toon je inzet, bereidwilligheid, verantwoordelijkheid en zin voor orde en netheid?
 • Vind je respect, voornaamheid in omgang en taal belangrijk?
 • Ben je een doener en steek je graag de handen uit de mouwen?
 • Ga je graag om met mensen?
 • Ben je sociaalvaardig?
 • Ben je vriendelijk, stipt en betrouwbaar?
 • Krijg je energie van het ondersteunen van mensen? 
 • Leer je graag uit de praktijk? 

Dan is Zorg en welzijn iets voor jou!

Deze studierichting bereidt je voor op de derde graad Basiszorg en ondersteuning of Assistentie in wonen, zorg en welzijn. Daarna kan je een Se-n-Se Kinderbegeleider of Zorgkundige volgen of kan je aan de slag op de arbeidsmarkt in sectoren waar de zorg voor de gezonde mens centraal staat.  

Lessentabel

  3 4
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Frans 2 2
Engels 1 1
PAV (Mavo, Nederlands, wiskunde) 8  
Taal, cultuur en samenleving   5
STEM, economie en samenleving   3
Zorg en welzijn 16 16
Informatica 1 1
Totaal 32 32

Inhoud

 • Je leert koken, wassen, de vaat doen, schoonmaken, opruimen, vervoer voorzien …
 • Je leert over het belang van eens een bloemetje te plaatsen, een foto te veranderen ...
 • Je leert luisteren, je helder uitdrukken en omgaan met zorgvragers van verschillende leeftijden.  
 • Je leert hoe je die verschillende doelgroepen kan verzorgen, begeleiden en ondersteunen.
 • Je leert over voeding, slaap- en rustpatroon, normaal verstandelijk functioneren en waarneming.
 • Je leert gezondheid en welzijn stimuleren.
 • Je leert hoe je kan achterhalen waar de zorgvrager nood aan heeft. Dat kan hulp in het huishouden zijn, maar evenzeer nood aan een babbel.  

 


 

Vergelijking

Er is één leerplan Filosofie voor de richtingen Humane Wetenschappen en Maatschappij- en Welzijnswetenschappen.

Humane wetenschappen (D)(*) Maatschappij- en welzijnswetenschappen (D) Maatschappij en welzijn (DA) Zorg en welzijn (A)
  Algemene vorming: minimumdoelen D-finaliteit  Algemene vorming: minimumdoelen D/A-finaliteit Algemene vorming: minimumdoelen A-finaliteit
  Leerplan Sociologie en psychologie, te realiseren binnen een ruimer tijdsbestek en toegepast binnen de context van maatschappij en welzijn
 • Ontwikkeling, sociaal gedrag, persoonlijkheid en communicatie; opbouw psychologisch begrippenkader
 • Kenmerken van de hedendaagse samenleving: opbouw sociologisch begrippenkader
Leerplan Maatschappij en welzijn:
 • Ontwikkeling en (ped)agogisch handelen: ontwikkeling en opvoeding: opbouw ontwikkelingspsychologisch en pedagogisch begrippenkader
 • Gezondheidsbevordering: gezondheid, gezondheidsgedrag, het menselijk functioneren: opbouw theoretisch begrippenkader; indirecte zorg (gezinscontext)
 • Basiscompetenties in zorg verlenen en begeleiden m.i.v. communicatie
 • Oriënteren op activiteiten in zorg en welzijn
Leerplan Zorg en welzijn
 • Aspecten van ontwikkeling en pedagogisch handelen
 • Gezondheid
 • Maaltijdzorg
 • Interieurzorg
 • Linnenzorg
 • Basisprincipes m.i.v . communicatie
 • Oriënteren op activiteiten in logistiek en zorg
Leerplan Filosofie Leerplan Filosofie, te realiseren binnen een ruimer tijdsbestek    
Engels, Frans, Geschiedenis, Natuurwetenschappen, Nederlands en Wiskunde: enkele leerplandoelen van het basisleerplan worden verdiept Leerplan basis voor Engels, Frans, Geschiedenis, Natuurwetenschappen en Wiskunde
Nederlands: enkele leerplandoelen van het basisleerplan worden verdiept
   
    Anatomie en fysiologie van de mens Aspecten van anatomie en fysiologie

(*) Niet op onze school.

ⓘ De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten:
 • Doorstroomfinaliteit (D) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.
 • Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).
 • Arbeidsmarktfinaliteit (A)  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.