DOMEIN Maatschappij en welzijn

ARBEIDSMARKT  •  3 | 4

Zorg en welzijn

Zorg en welzijn is een praktische richting in de arbeidsmarktfinaliteit.

Profiel

 • Zorg je graag voor anderen?
 • Toon je inzet, bereidwilligheid, verantwoordelijkheid en zin voor orde en netheid?
 • Vind je respect, voornaamheid in omgang en taal belangrijk? 

Dan is Zorg en welzijn iets voor jou!

Deze studierichting bereidt je voor op de derde graad Basiszorg en ondersteuning of Assistentie in wonen, zorg en welzijn. Daarna kan je een Se-n-Se Kinderbegeleider of Zorgkundige volgen of kan je aan de slag op de arbeidsmarkt in sectoren waar de zorg voor de gezonde mens centraal staat.  

Inhoud

 • Je leert koken, wassen, de vaat doen, schoonmaken, opruimen, vervoer voorzien …
 • Je leert over het belang van eens een bloemetje te plaatsen, een foto te veranderen ...
 • Je leert luisteren, je helder uitdrukken en omgaan met zorgvragers van verschillende leeftijden.  
 • Je leert hoe je die verschillende doelgroepen kan verzorgen, begeleiden en ondersteunen.
 • Je leert over voeding, slaap- en rustpatroon, normaal verstandelijk functioneren en waarneming.
 • Je leert gezondheid en welzijn stimuleren.
 • Je leert hoe je kan achterhalen waar de zorgvrager nood aan heeft. Dat kan hulp in het huishouden zijn, maar evenzeer nood aan een babbel.  
  3 4
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Frans 2 2
Engels 1 1
PAV(Mavo, Nederlands, wiskunde) 8  
Taal, cultuur en samenleving   5
STEM, economie en samenleving   3
Zorg en welzijn 16 16
Informatica 1 1
Totaal 32 32

 


 

ⓘ De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten:
 • Doorstroomfinaliteit (D) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.
 • Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).
 • Arbeidsmarktfinaliteit (A)  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.