DOMEIN STEM

DOORSTROOM  •  3 | 4

Biotechnologische STEM wetenschappen

Biotechnologische STEM-wetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en biotechnologisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. Er is veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. De leerlingen denken mede vanuit wiskunde conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische problemen.

Profiel

 • Ben je geboeid door wetenschappen en alles wat leeft?
 • Ben je nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot de levende en niet‐levende materie zoals  milieu, voeding en gezondheid en ecologie?
 • Wil je graag weten hoe de natuur werkt en alle biologische, chemische en fysische processen leren kennen?
 • Neem je graag een onderzoekende houding aan en ga je het liefst proefondervindelijk aan de slag? 
 • Hou je van onderzoeken en experimenteren en wil je de wetenschappelijke theorie toepassen in een labo? 
 • Kan je probleemoplossend denken, steunend op zowel wiskundige modellen als computersimulaties, ‐algoritmes en ‐programma’s?  
 • Ben je kritisch en nauwkeurig? 

Dan is Biotechnologische STEM-wetenschappen vast iets voor jou! 

Deze richting bereidt je voor op een derde graad Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen.   

In de derde graad bereidt deze studierichting je voor op academische of professionele opleidingen die logisch voortvloeien uit het domein STEM met nadruk op natuurwetenschappen zoals Biotechniek, Farmaceutische wetenschappen, Industriële wetenschappen en technologie, Wetenschappen (Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie), Biomedische wetenschappen, Gezondheidszorg en Sociale wetenschappen en Onderwijs.

 

Lessentabel

  3 4
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Wiskunde 5 5
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Artistieke vorming 1  

Biotechnologische
STEM wetenschappen

- Biologie

- Chemie

- Fysica

- Biotechnologische wetenschappen

10
 

2

2

3

3

11
 

3

3

2

3

Informatica 1 1
Totaal 32 32

Inhoud

Een team van enthousiaste leraren brengt je theoretische kennis bij. De lessen gaan door in onze goed uitgeruste vaklokalen. Voor het specifiek gedeelte beschikken wij over moderne wetenschapslokalen en labo’s. 

 •  Je gaat aan de slag met een stevig pakket uitgebreide biologie en chemie.
 • In fysica krijg je een ruim pakket uit de uitgebreide fysica.
 • Ook in wiskunde ga je aan de slag met een uitgebreid pakket. 
 • In het labo pas je de theorie toe in de praktijk. 
 • Je leert geïntegreerd probleemoplossend denken binnen STEM-contexten.

 


 

Vergelijking

Natuurwetenschappen Biotechnologische STEM-wetenschappen Biotechnieken
STEM DOELEN:Basisvorming STEM DOELEN: STEM-engineering STEM-engineering
Uitgebreide biologie Uitgebreide biologie Labovaardigheden
Uitgebreide chemie Uitgebreide chemie
 • Uitbreiding voor chemie: verband structuur en eigenschap van stoffen, classificatie anorganische en eenvoudige organische stoffen, chemische formules en reactievergelijkingen opstellen, stoichiometrisch rekenen, pH-begrip, ideale gaswet
 • Labovaardigheden
Uitgebreide fysica Uitgebreid pakket uitgebreide fysica Toegepaste fysica voor de operator van morgen
    Proces- en productietechnologie: fluïdomechanica van pneumatische en hydraulische systemen, thermodynamica, meettechniek, werking en sturing van productie- en procesinstallaties, veiligheids- en kwaliteitszorg

(*) Niet op onze school.

ⓘ De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten:
 • Doorstroomfinaliteit (D) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.
 • Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).
 • Arbeidsmarktfinaliteit (A)  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.