DOMEIN STEM

DOORSTROOM  •  3 | 4

Biotechnologische STEM wetenschappen

Biotechnologische STEM-wetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en biotechnologisch-wetenschappelijk denken. Er is op basis van geïntegreerde STEM veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. De leerlingen denken ook vanuit wiskunde conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische problemen. 

Profiel

 • Ben je sterk geïnteresseerd in biologie, chemie en de toepassingen binnen natuur en milieu?
 • Ben je geboeid door alles wat met voeding te maken heeft, land- en tuinbouw, de medische sector, recyclage en zoveel meer? 
 • Wil je je theoretische kennis toepassen in de praktijk via onderzoek en experimenten? 

Deze richting bereidt je voor op een derde graad Biotechnologische en chemische wetenschappen en studies hoger onderwijs in professionele en academische bachelor gelinkt aan natuurwetenschappen en gezondheidszorg.   

  3 4
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Wiskunde 5 5
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Artistieke Vorming 1  

Biotechnologische STEM wetenschappen

- Biologie

- Chemie

- Fysica

- Biotechnologische wetenschappen

10

2

2

3

3

11

3

3

2

3

Informatica 1 1
Totaal 32 32

Inhoud

Naast een brede algemene vorming komen in deze richting aan bod: 

 • een groot blok wetenschappen: biologie, chemie en fysica (ongeveer 1/3 van de week);
 • een stevige portie wiskunde (verdiepte basisvorming).  

In deze STEM-richting gebruik je wiskundige, natuurwetenschappelijke en technische kennis om problemen en onderzoeksvragen te analyseren en op te lossen. 

In vergelijking met de richting Natuurwetenschappen is er:

 • minder nadruk op taal en geschiedenis;
 • minder nadruk op wiskunde.  

In vergelijking met de richting Technologische wetenschappen is er:

 • minder nadruk op wiskunde;
 • een groter pakket biologie. 

Vergelijking

De domeingebonden doorstroomstudierichting Biotechnologische STEM-wetenschappen is verwant met de domeinoverschrijdende studierichting Natuurwetenschappen.

Natuurwetenschappen Biotechnologische STEM-wetenschappen
Biologie, chemie en fysica centraal en is er aandacht voor experimenteel onderzoek in labo

biologie, chemie en fysica centraal en is er aandacht voor experimenteel onderzoek in labo + het STEM-geïntegreerd probleemoplossen in biotechnologische contexten komt nadrukkelijk aan bod.

In fysica meer aandacht voor elektriciteit, mechanica en thermodynamica.

Leerplan wiskunde (cesuurdoelen) Leerplan wiskunde: verdiepte basis
Leerplan verdiepte basis voor Nederlands, Engels, Frans en Geschiedenis Leerplan basis voor Nederlands, Engels, Frans en Geschiedenis

 

ⓘ De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten:
 • Doorstroomfinaliteit (D) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.
 • Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).
 • Arbeidsmarktfinaliteit (A)  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.