DOMEIN Maatschappij en welzijn

DOORSTROOM / ARBEIDSMARKT  •  3 | 4

Creatie en mode

Creatie en mode is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen verdiepen zich in de wereld van mode waarbij zowel het creatieproces als het productieproces veel aandacht krijgt. Ze doorlopen alle stappen van een creatief proces. Ze onderzoeken de verschillende stappen vanaf het ontwerp, over vormgeving tot productie. Daartoe verdiepen ze zich in de technieken en materialen om tot de beste keuze te komen bij de uitvoering van een model. Ze verwerven inzicht in de relatie tussen 2D-3D in functie van patroontekenen en vormgeving en brengen alle informatie samen in een technisch dossier.

Profiel

 • Ben je een creatieve geest?
 • Is mode belangrijk voor jou?
 • Heb je belangstelling voor kunst en mensen rondom je?
 • Hou jij van creëren in de breedste zin van het woord?
 • Wil je ontdekken en onderzoeken hoe je met verschillende materialen tot eigen creaties kan komen?
 • Ben je benieuwd om een nieuwe beeldtaal te ontwikkelen?
 • Hou je van zelfstandig werk en zelfreflectie?

Dan is Creatie en mode vast iets voor jou! 

Deze studierichting bereidt je voor op een derde graad Mode.

In de derde graad bereidt deze studierichting je voor op  opleidingen die logisch voortvloeien uit het domein Mode en Maatschappij en welzijn zoals een academische bachelor Audiovisuele en beeldende kunsten of een professionele bachelor Modetechnologie, Onderwijs \ldots\, Je kan ook een Se-n-se Ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen volgen. Daarnaast heb je ook de nodige beroepscompetenties om de stap te zetten naar de arbeidsmarkt als productievoorbereider kleding- confectie- en meubelstoffering. 

Lessentabel

  3 4
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 2 2
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Informatica 1 1
Artistieke Vorming 1 1
Creatie en Mode 9 12
Kunst - kostuumgeschiedenis - mode stijlen 2  
Totaal 32 32

Inhoud

Een team van enthousiaste leraren brengt je theoretische en praktische kennis bij vanuit hun eigen opleiding, beroepservaring en de samenwerking met het werkveld. De lessen gaan door in onze goed uitgeruste vaklokalen of op verplaatsing.

 • Je krijgt een brede basisvorming talen, wiskunde en wetenschappen gekoppeld aan theorie en praktijk eigen aan de studierichting. 
 • Je leert alle stappen in het creatief proces van ontwerp tot uitvoering.  
 • Je wordt opgeleid in vormgeving, patroontekenen en modetechnieken.  
 • Je verdiept je in de technieken en materialen. 
 • Je leert inzicht verwerven in de verwerkings- en afwerkingsmogelijkheden van materialen. 
 • Je verwerft inzicht in de relatie tussen 2D-3D. Het gebruik van CAD (patroontekenen met de computer) is onmisbaar. 
 • Je leert alle informatie samenbrengen in een technisch dossier. 

 


 

Vergelijking

Creatie en mode (DA) Moderealisatie en -presentatie (A)
Algemene vorming: minimumdoelen D/A-finaliteit Algemene vorming: minimumdoelen A-finaliteit
Krachtlijnen en inhouden: geen uitvoerende taken, maar meewerken in confectiesector: ontwerp tot uitvoering, technisch dossier. Krachtlijnen en inhouden: uitvoerende taken in confectiesector, retouche en modeverkoop

Opbouw:

Creatie

 • Onderzoeken en inleven
 • Creëren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren 

Vormgeving

 • Basismodel
 • Ontwerp 

Modetechnieken

 • Basismodel
 • Ontwerp 

Opbouw:

CPL (Commerciële Presentatie en Lifestyle) 

 • Commerciële artikelenkennis (accessoires, kleding en interieurartikelen)
 • Etaleren en presenteren 

Mode

 • Assemblage en afwerkingstechnieken
 • Retouchetechnieken
ⓘ De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten:
 • Doorstroomfinaliteit (D) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.
 • Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).
 • Arbeidsmarktfinaliteit (A)  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.