DOMEIN Maatschappij en welzijn

DOORSTROOM / ARBEIDSMARKT  •  3 | 4

Creatie en mode

Creatie en mode is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. 

Profiel

 • Ben je een creatieve denker met interesse in de modesector?
 • Ben je gefascineerd door kunst en artistieke expressie?  

Dan is Creatie en mode iets  voor jou.

Deze studierichting bereidt je voor op een derde graad Mode en studies hoger onderwijs – professionele bachelor - zoals Beeldende vormgeving, Interieurvorming, Modetechnologie, Onderwijs... 

  3 4
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 2 2
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Informatica 1 1
Artistieke Vorming 1 1
Creatie en Mode 9 12
Kunst - kostuumgeschiedenis - mode stijlen 2  
Totaal 32 32

Inhoud

 • Je krijgt een brede basisvorming talen, wiskunde en wetenschappen gekoppeld aan theorie en praktijk eigen aan de studierichting. 
 • Je leert alle stappen in het creatief proces van ontwerp tot uitvoering.  
 • Je wordt opgeleid in vormgeving, patroontekenen en modetechnieken.  
 • Je verdiept je in de technieken en materialen. 
 • Je leert inzicht verwerven in de verwerkings- en afwerkingsmogelijkheden van materialen. 
 • Je verwerft inzicht in de relatie tussen 2D-3D. Het gebruik van CAD (patroontekenen met de computer) is onmisbaar. 
 • Je leert alle informatie samenbrengen in een technisch dossier. 

 


 

Lessentabel dubbele finaliteit: Doorstroom / Arbeidsmarkt - 2de graad
  3 4 3 4 3 4

 

Maatschappij en welzijn Creatie & mode Bedrijf en organisatie
Algemene vorming
Godsdienst 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4
Engels 2 2 2 2 3 3
Frans 2 2 2 2 3 3
Wiskunde 3 3 3 3 3 3
Natuurwetenschappen 3 * 2 * 2 1 2 1
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1
Geschiedenis 1 1 1 1 1 1
Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming (MEAV) 1   1   1  
Domeingebonden vorming
Maatschappij en Welzijn 9 11        
Creatie en Mode     10 12    
Bedrijfseconomie         8 9
Informatica 1 1 1 1 2 1
Artistieke vorming 1 1 1 1    
Duits           2
Totaal 32 32 32 32 32 32

* inclusief Anatomie en Fysiologie

ⓘ De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten:
 • Doorstroomfinaliteit (D) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.
 • Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).
 • Arbeidsmarktfinaliteit (A)  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.