DOMEIN STEM

DOORSTROOM  •  5 | 6

Informatica- en communicatiewetenschappen

Informatica- en communicatiewetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. In deze richting trek je de kaart van digitale toepassingen en het Internet of Things. Je krijgt een brede algemene vorming gecombineerd met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken.

Je gaat onderzoekend, experimenterend en transfergericht aan het werk binnen de kernwetenschappen, informaticawetenschappen en elektriciteit-elektronica. Je focust op hightech toepassingen en digitale communicatie. Je oefent verder in het conceptueel denken en je wordt vaardig in softwareontwikkeling, het opzetten en onderhouden van computernetwerken en IOT (Internet of Things).

Profiel

 • Heb je een brede algemene interesse en ben je geboeid door informatica, wetenschappen en technologie?
 • Word je uitgedaagd door programmeren?
 • Ben je geboeid door de evolutie in hard- en software en ook bereid de evolutie bij te houden? 
 • Ben je nieuwsgierig naar technologische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken?
 • Ben je getriggerd om zelf oplossingen te ontwerpen en bereid om deze eigen ontwerpen te realiseren?
 • Ben je goed in logisch redeneren, inzichtelijk denken en het leggen van verbanden? 
 • Schrikt een stevig pakket wiskunde je niet af?

Dan is Informatica- en communicatiewetenschappen iets voor jou!

Deze richting is het ideale vervolg voor leerlingen uit de tweede graad Natuurwetenschappen of Technologische wetenschappen.

Na de derde graad Informatica- en communicatiewetenschappen kan je in het hoger onderwijs heel wat STEM-opleidingen aanvatten. Je bent goed voorbereid op een academische of professionele Bachelor in alles wat met ICT-toepassingen te maken heeft alsook in Sociale wetenschappen en Onderwijs.

Lessentabel

  5 6
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Engels 3 3
Frans 3

3
(2 vanaf 2025-2026)

Wiskunde 5 5
Natuurwetenschappen 2  
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1

Informatica- en communicatie-
wetenschappen

- Informatica

- Fysica

8
 

5

3

10
 

7

3

Mens en samenleving   (1 vanaf 2025-2026)
Project zelfstandig werk 2 2
TOTAAL 32 32

Inhoud

Een team van enthousiaste leraren brengt je kennis bij vanuit hun eigen opleiding, beroepservaring en de samenwerking met het werkveld. De lessen gaan door in onze goed uitgeruste vaklokalen. Voor het specifiek gedeelte beschikken wij over moderne computerklassen met de nodige software en apparatuur. 

 • Je hebt een uitgebreid pakket aan informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren, softwareontwikkeling, datacommunicatie, computer- en netwerkarchitectuur.
 • In wiskunde behandel je matrices, functies, integralen en statistiek...
 • Je leert in fysica over elektromagnetisme, elektronica, elektrodynamica, golven en trillingen.
   

Vergelijking

Wetenschappen Wiskunde (D)
(niet op onze campus)

Informatica- en communicatie-wetenschappen (D) Mechatronica (D)
(niet op onze campus)
Technologische wetenschappen en engineering (D)
(niet op onze campus)
Gevorderde wiskunde Uitgebreide wiskunde in functie van wetenschappen Uitgebreide wiskunde in functie van wetenschappen Gevorderde wiskunde
Uitgebreide biologie Algemene vorming biologie Algemene vorming biologie  
Uitgebreide chemie Algemene vorming chemie Algemene vorming chemie Pakket uit de uitgebreide chemie
Uitgebreide fysica

Gevorderde fysica:

 • elektromagnetisme
 • elektrodynamica
 • elektronica

Gevorderde fysica:

 • elektromagnetisme
 • elektrodynamica
 • elektronica
 • mechanica
 • fluïdomechanica

Gevorderde fysica:

 • elektromagnetisme
 • elektrodynamica
 • elektronica
 • mechanica
 • fluïdomechanica
 • trillingen en golven
 • thermodynamica

Informaticawetenschappen:

 • algoritmen en programmeren

Informaticawetenschappen:

 • algoritmen en programmeren
 • softwareontwikkeling
 • datacommunicatie, computer- en netwerkarchitectuur

Informaticawetenschappen:

 • pakket uit algoritmen en programmeren

Informaticawetenschappen:

 • algoritmen en programmeren
Onderzoeksvaardigheden wetenschappen STEM-engineering STEM-engineering STEM-engineering
Algemene vorming: verdiept Brede algemene vorming Brede algemene vorming Brede algemene vorming
ⓘ De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten:
 • Doorstroomfinaliteit (D) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.
 • Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).
 • Arbeidsmarktfinaliteit (A)  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.