DOMEIN Economie en organisatie

DOORSTROOM  •  5 | 6

Bedrijfswetenschappen

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je combineert een stevige algemene vorming met een sterk bedrijfsgerichte vorming met wiskunde als ondersteuning. Je verwerft inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch denken om economische concepten en hun onderling verband te begrijpen. Je ontdekt hoe wiskunde ondersteunend kan werken om economische problemen op te lossen. Met bedrijfswetenschappen bouw je vandaag al aan jouw onderneming van morgen. 
 

Profiel

 • Ben je geboeid door het creatieve ondernemerschap en de beleidsmatige vraagstukken van ondernemingen?
 • Heb je een ruime belangstelling voor economie en de economische actualiteit?
 • Wil je graag weten hoe een bedrijf op macroniveau werkt? 
 • Ben je onderzoekend ingesteld? 
 • Zie je kansen en mogelijkheden? 
 • Hou je van logisch redeneren, analyseren, logica en wiskunde?
 • Ben je geboeid door informatica, programmeren en de toepassingen ervan? Heb je met andere woorden een gezonde portie interesse voor softwaregebruik? 
 • Ga je kritisch om met informatie en werk je graag nauwkeurig?

Dan is Bedrijfswetenschappen echt iets voor jou! 

Deze richting is het ideale vervolg voor leerlingen uit de tweede graad Bedrijfswetenschappen of Economische wetenschappen of de andere doorstroomrichtingen uit het domein Economie en organisatie.

In de derde graad bereidt deze studierichting je voor op zowel een academische als een  professionele bacheloropleiding die logisch voortvloeien uit het domein Economie en organisatie zoals Informatica of Bedrijfseconomie. Andere opleidingen zoals Sociale wetenschappen, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Onderwijs...  behoren eveneens tot de mogelijkheden. 

  5 6
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Engels 3 3
Frans 2 3
Wiskunde 3 4
Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Informaticawetenschappen 1 1
Bedrijfswetenschappen 8 8
Duits 1 1
Mens en samenleving 1  
Project zelfstandig werk 2 2
TOTAAL 32 32

Inhoud

Een team van enthousiaste leraren brengt je theoretische kennis bij vanuit hun eigen opleiding, beroepservaring en de samenwerking met het werkveld. De lessen gaan door in onze goed uitgeruste vaklokalen. Voor het specifieke gedeelte beschikken we over moderne computerklassen met de nodige software en apparatuur. 

 • Je richt je binnen Bedrijfswetenschappen op de ruime werking van de onderneming en dit binnen zowel de nationale als internationale context. 
 • Je leert hoe een bedrijf werkt op microniveau en hoe ze deel uitmaakt van de gehele economische samenleving op macroniveau. 
 • Je gaat aan de slag met de aspecten van financiering, accounting, analyse van de jaarrekening en kostprijsberekening. 
 • Je zoomt in op de aspecten van sociaal en fiscaal recht, maar ook op Human Resource Management en Supply Chain Management. 
 • De uitbreiding van Wiskunde is vooral praktijkgericht en direct toepasbaar. 
 • Informatie- en databeheer leer je binnen de Informaticawetenschappen, evenals de basisstructuren van programmeren. 
   

Vergelijking

Economie-moderne talen (D) Economie-wiskunde (D) Bedrijfswetenschappen (D) Bedrijfsorganisatie (D/A)
Uitgebreide algemene economie Uitgebreide algemene economie Uitgebreide algemene economie Aspecten van de uitgebreide economie
    Bedrijfswetenschappen Boekhouden en financieel beheer
    Aspecten van andere functionele managementdomeinen: HRM, Supply chain management Personeelsbeheer
  Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren Informaticawetenschappen: informatie- en databeheer  
Uitgebreide wiskunde i.f.v. economie Gevorderde wiskunde Uitgebreide wiskunde i.f.v. economie  
Algemene vorming: verdiept Algemene vorming verdiept Brede algemene vorming: minimumdoelen D-finaliteit. Algemene vorming: minimumdoelen D/A- finaliteit
ⓘ De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten:
 • Doorstroomfinaliteit (D) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.
 • Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).
 • Arbeidsmarktfinaliteit (A)  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.