Inschrijven voor de OPENSCHOOL op 24 en 26 april.


DOMEIN Economie en organisatie

DOORSTROOM  •  5 | 6

Bedrijfswetenschappen

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je combineert een stevige algemene vorming met een sterk bedrijfsgerichte vorming met wiskunde als ondersteuning. Je verwerft inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch denken om economische concepten en hun onderling verband te begrijpen. Je ontdekt hoe wiskunde ondersteunend kan werken om economische problemen op te lossen. Met bedrijfswetenschappen bouw je vandaag al aan jouw toekomst in het bedrijfsleven of de overheid van morgen… 

Profiel

 • Ben je geboeid door het creatieve ondernemerschap en de beleidsmatige vraagstukken van ondernemingen?
 • Heb je een ruime belangstelling voor economie en de economische actualiteit?
 • Wil je graag weten hoe een bedrijf op macroniveau werkt? 
 • Ben je onderzoekend ingesteld? 
 • Hou je van logisch redeneren, analyseren, logica en wiskunde?
 • Ben je geboeid door informatica en in het bijzonder door de complexe wereld van (big) data en ben je geïnteresseerd om deze te structureren, ontwerpen, bevragen, analyseren en presenteren? 
 • Ga je kritisch om met informatie en werk je graag nauwkeurig?

Dan is Bedrijfswetenschappen echt iets voor jou! 

Deze richting is het ideale vervolg voor leerlingen uit de tweede graad Bedrijfswetenschappen of Economische wetenschappen of de andere doorstroomrichtingen uit het domein Economie en organisatie.

In de derde graad bereidt deze studierichting je voor op zowel academische als professionele bacheloropleidingen die logisch voortvloeien uit het domein Economie en organisatie zoals een Master in de economische wetenschappen of een professionele Bachelor Bedrijfsmanagement. Andere opleidingen binnen de informatica, de Sociale wetenschappen, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde en het onderwijs, behoren eveneens tot de mogelijkheden. 

Lessentabel

  5 6
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Engels 3 3
Frans 2 3
Wiskunde 3 4
Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Informaticawetenschappen 1 1
Bedrijfswetenschappen 8 8
Duits 1 1
Mens en samenleving 1  
Project zelfstandig werk 2 2
TOTAAL 32 32

Inhoud

Een team van enthousiaste leraren brengt je theoretische kennis bij vanuit hun eigen opleiding, beroepservaring en de samenwerking met het werkveld. De lessen gaan door in onze goed uitgeruste vaklokalen. Voor het specifieke gedeelte beschikken we over moderne computerklassen met de nodige software en apparatuur. 

 • Je richt je binnen Bedrijfswetenschappen op de ruime werking van de onderneming en dit binnen zowel de nationale als internationale context. 
 • Je leert hoe een bedrijf werkt op microniveau en hoe het deel uitmaakt van de gehele economische samenleving op macroniveau. 
 • Je verkrijgt inzicht in de werking van de product- en arbeidsmarkt.  Je bestudeert de verschillende financiële  markten waaronder de aandelen- en obligatiemarkt. Je analyseert de intermediaire rol van banken en beurzen.
 • Je bestudeert de verschillende financieringsmogelijkheden, het afsluiten van het boekjaar, de btw-wetgeving en de jaarrekening van een bedrijf aan de hand van concrete en actuele voorbeelden. Ook kostprijsberekening komt aan bod.
 • Je zoomt in op heel wat aspecten van het sociaal en fiscaal recht. Daarnaast worden allerlei facetten rond Human Resources Management behandeld. Ook de wereld van de logistiek die in onze open economie voor heel wat tewerkstelling zorgt, komt aan bij in het onderdeel Supply Chain Management.
 • De uitbreiding van Wiskunde is vooral praktijkgericht en direct toepasbaar. 
 • Databeheer leer je binnen informaticawetenschappen.. 

Vergelijking

Economie-moderne talen (D) Economie-wiskunde (D) Bedrijfswetenschappen (D) Bedrijfsorganisatie (D/A)
Uitgebreide algemene economie Uitgebreide algemene economie Uitgebreide algemene economie Aspecten van de uitgebreide economie
    Bedrijfswetenschappen Boekhouden en financieel beheer
    Aspecten van andere functionele managementdomeinen: HRM, Supply chain management Personeelsbeheer
  Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren Informaticawetenschappen: informatie- en databeheer  
Uitgebreide wiskunde i.f.v. economie Gevorderde wiskunde Uitgebreide wiskunde i.f.v. economie  
Algemene vorming: verdiept Algemene vorming verdiept Brede algemene vorming: minimumdoelen D-finaliteit. Algemene vorming: minimumdoelen D/A- finaliteit
ⓘ De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten:
 • Doorstroomfinaliteit (D) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.
 • Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).
 • Arbeidsmarktfinaliteit (A)  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.