DOMEIN Maatschappij en welzijn

DOORSTROOM / ARBEIDSMARKT  •  5 | 6

Mode

Mode is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je wordt in deze richting vooral voorbereid op een opleiding in het hoger onderwijs waar mens en samenleving, kunst en creatie centraal staan, maar ook op een mogelijke start op de arbeidsmarkt. Naast heel wat algemene vorming ga je aan de slag in de wereld van de kunst, creatie en mode. Je doorloopt het volledige creatieproces, van ontwerp over vormgeving tot uitvoering. Je verdiept je tijdens het proces in het artistieke, in de trends en de doelgroepen waarvoor je werkt. Je leert de verschillende stappen opnemen in een technisch dossier dat volledig wordt uitgewerkt, afgetoetst en bijgestuurd. 
 

Profiel

 • Ben je een creatieve geest?
 • Is mode belangrijk voor jou?
 • Heb je belangstelling voor kunst en mensen rondom je?
 • Hou jij van creëren in de breedste zin van het woord?
 • Wil je ontdekken en onderzoeken hoe je met verschillende materialen tot eigen creaties kan komen?
 • Ben je benieuwd om een nieuwe beeldtaal te ontwikkelen?
 • Hou je van zelfstandig werk en zelfreflectie?

Dan is Mode vast iets voor jou! 

Deze richting is het ideale vervolg voor leerlingen uit de tweede graad Creatie en mode, maar ook uit andere studierichtingen kan er een overstap gemaakt worden.

In de derde graad bereidt deze studierichting je voor op  opleidingen die logisch voortvloeien uit het domein Mode en Maatschappij en welzijn, zoals een academische bachelor Audiovisuele en beeldende kunsten of een professionele bachelor Modetechnologie, onderwijs...  Je kan ook een Se-n-se Ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen volgen. Daarnaast heb je ook de nodige beroepscompetenties om de stap te zetten naar de arbeidsmarkt als productievoorbereider kleding- confectie- en meubelstoffering. 
 

  5 6
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 3
Engels 2 2
Frans 2 2
Wiskunde 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Creatie en Mode 12 12
Kunst en mode plus 2 2
Mens en samenleving 1  
Project zelfstandig werk 2 2
Totaal 32 32

Inhoud

Een team van enthousiaste leraren brengt je theoretische en praktische kennis bij vanuit hun eigen opleiding en beroepservaring. De lessen gaan door in onze goed uitgeruste vaklokalen of op verplaatsing.

 • Je leert ontwerpen creëren door aan de slag te gaan met diverse artistieke expressiemogelijkheden en door kennis te verwerven van diverse aspecten van kunstbeschouwing.
 • Je leert rekening houden met trends en klanten.
 • Je doorloopt de verschillende fasen in het creatieproces. Je onderzoekt de mogelijkheden qua materialen, vormgevingsmiddelen, technieken en de uitvoering van de ontwerpen. 
 • Je leert een basismodel vormgeven en uitvoeren door middel van patroontekenen, mouleren...  en de relatie leggen tussen 2D en 3D. Het gebruik van CAD (patroontekenen met de computer) is onmisbaar.
 • Je brengt de gegevens van de verschillende stappen van een volledig productieproces samen in een technisch dossier. 
 • Je toetst het technisch dossier af op de bruikbaarheid ervan voor productie door de kwaliteit en uitvoerbaarheid van het voorbeeldmodel te onderzoeken. 
   

Vergelijking

Mode (D/A) Moderealisatie (A)
Algemene vorming: minimumdoelen A-finaliteit Algemene vorming: minimumdoelen A-finaliteit
Kunst en cultuur
 • Artistieke expressie (creatieve)
 • Kunstbeschouwing
 
 • Vanuit het onderzoekende realisatietechnieken uitvoeren
 • Uitwerken van het technisch dossier
Uitvoerende taken:
 • Realiseren van werkstukken met behulp van technisch dossier
 
 • Retoucheren
 
 • Mode-verkoop + studie modetrends
ⓘ De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten:
 • Doorstroomfinaliteit (D) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.
 • Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).
 • Arbeidsmarktfinaliteit (A)  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.