Activiteiten na schooltijd

  MAANDAG DINSDAG DONDERDAG VRIJDAG
Leerbegeleiding na afspraak
Taalondersteuning na afspraak

Leerbegeleiding

Het ontwikkelen van een goede leerhouding en leermethode is een essentiële vaardigheid. Als school willen we hier maximaal op inzetten. Naast de vakleraar en klassenleraar biedt de school extra leerbegeleiding aan voor leerlingen die moeilijkheden ondervinden bij het leren.

Heb je moeite met plannen, een cursus aanpakken, een samenvatting maken, notities nemen, de studiemethode, regelmatig leren ... dan kan, na overleg met de klassenleraar, beroep gedaan worden op leerbegeleiding. Er wordt, samen met de leerbegeleider, nagegaan wat je noden zijn.

Een individueel traject en begeleiding op maat helpen je om sterker te worden in het leren leren en je eigen leerproces in handen te nemen.

Taalondersteuning

Taal is in ons onderwijs hét instrument bij uitstek waarmee we leerlingen doen leren. We streven naar begrijpelijke communicatie in alle lessen en dit binnen een veilig klasklimaat, waar leerlingen, al doende, taal verwerven.

Taalondersteuning bij moeilijkheden i.v.m. de schooltaalvaardigheid zorgt ervoor dat leerlingen zich na verloop van tijd zekerder voelen in de Nederlandse taal en vlotter de lessen kunnen volgen.