DOMEIN Maatschappij en welzijn

DOORSTROOM  •  3 | 4

Maatschappij en welzijnswetenschappen

Maatschappij en welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je wordt voorbereid op hoger onderwijs.

Profiel

 • Ben je sterk geboeid door een wetenschappelijke blik op mens en maatschappij?
 • Werk je graag vanuit een kritische en onderzoekende houding?
 • Ben je geïnteresseerd in het eigen gedrag en dat van een ander?
 • Wil je nadenken over essentiële levensvragen?
 • Ben je geïnteresseerd in natuurwetenschappen?
 • Ben je nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot de mens en de samenleving? 

Dan is Maatschappij en welzijnswetenschappen iets voor jou!

Deze richting bereidt je voor op een derde graad Welzijnswetenschappen en studies hoger onderwijs in een professionele en academische bachelor gelinkt aan gezondheidswetenschappen, gezondheidszorg en sociale wetenschappen.   

  3 4
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Wiskunde 4 4
Natuurwetenschappen 3 3
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Informatica 1 1
Artistieke Vorming 1 1
Inleiding filosofie 2 2
Sociologie en psychologie 5 5
Sociale en communicatieve vaardigheden 1  
Labo Natuurwetenschappen   1
Totaal 32 32

Inhoud

Naast een brede algemene vorming komen in deze richting aan bod: 

 • een inleiding in filosofie;
 • een verdieping in sociologie en psychologie. 

Je wil alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen en dat alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn.  

In vergelijking met de richting Humane wetenschappen is er: 

 • meer tijd voor de leerstof sociologie en psychologie;
 • minder abstracte filosofie toegepast binnen de context maatschappij en welzijn;
 • minder nadruk op taal en geschiedenis. 

 

 


 

Vergelijking

De studierichting Maatschappij- en welzijnswetenschappen is verwant met de richting Humane wetenschappen in de D-finaliteit.

Humane wetenschappen Maatschappij- en welzijnswetenschappen
Leerplan Sociologie en psychologie Leerplan Sociologie en psychologie, te realiseren binnen een ruimer tijdsbestek
Leerplan Filosofie Leerplan Filosofie: toegepast binnen de context maatschappij en welzijn
Leerplan verdiepte basis voor Nederlands, Engels, Frans en Geschiedenis Leerplan basis voor Nederlands, Engels, Frans en Geschiedenis

 

ⓘ De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten:
 • Doorstroomfinaliteit (D) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.
 • Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).
 • Arbeidsmarktfinaliteit (A)  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.