DOMEIN Economie en organisatie

DOORSTROOM  •  3 | 4

Bedrijfswetenschappen

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je combineert een stevige algemene vorming met een sterk bedrijfsgerichte vorming met wiskunde als ondersteuning. Je verwerft inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch denken om economische concepten en hun onderling verband te begrijpen. Je ontdekt hoe wiskunde ondersteunend kan werken om economische problemen op te lossen. Met bedrijfswetenschappen bouw je vandaag al aan jouw onderneming van morgen. 

Profiel

Ben je geboeid door het creatieve ondernemerschap en de beleidsmatige vraagstukken van ondernemingen?

 • Heb je een ruime belangstelling voor economie en de economische actualiteit?
 • Wil je graag weten hoe een bedrijf op macroniveau werkt? 
 • Ben je onderzoekend ingesteld? 
 • Zie je kansen en mogelijkheden? 
 • Hou je van logisch redeneren, analyseren, logica en wiskunde?
 • Ben je geboeid door informatica, programmeren en de toepassingen ervan? Heb je met andere woorden een gezonde portie interesse voor softwaregebruik? 
 • Ga je kritisch om met informatie en werk je graag nauwkeurig?

Dan is Bedrijfswetenschappen echt iets voor jou! 

Deze richting bereidt je voor op een derde graad Bedrijfswetenschappen.

In de derde graad bereidt deze studierichting je voor op zowel een academische als een  professionele bacheloropleiding die logisch voortvloeien uit het domein Economie en organisatie zoals Informatica of Bedrijfseconomie. Andere opleidingen zoals Sociale wetenschappen, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Onderwijs...  behoren eveneens tot de mogelijkheden. 

Lessentabel

  3 4
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Wiskunde 4 4
Natuurwetenschappen 3 3
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Economie 6 6
Informatica 2 1
Duits   2
Artistieke vorming 1 1
Sociale en communicatieve vaardigheden 1  

Totaal

32 32

Inhoud

Naast een brede algemene vorming komen in deze richting aan bod: 

 • het keuzegedrag van de producent en de consument;
 • marktwerking;
 • internationale handel;
 • boekhouden (accounting);
 • toegepaste bedrijfswetenschappen;
 • (vennootschaps)rechtaspecten van marketing. 

Er gaat ook veel aandacht naar toegepaste informatica, vlotte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal als ook in vreemde talen (Engels, Frans en Duits). 

In vergelijking met de richting Economische wetenschappen is er: 

 • meer tijd voor de leerstof economie;
 • minder nadruk op wiskunde, taal en geschiedenis. 

 


 

Vergelijking

Economische wetenschappen (D)(*) Bedrijfswetenschappen (D) Bedrijf en organisatie (DA)
  Minimumdoelen D-finaliteit Minimumdoelen D/A-finaliteit
Leerplan Economie
 • Uitgebreide algemene economie
 • Uitgebreide bedrijfswetenschappen en recht
Leerplan Economie
 • Uitgebreide algemene economie
 • Uitgebreide bedrijfswetenschappen en recht
te realiseren binnen een ruimer tijdsbestek
Leerplan Bedrijfseconomie
 • Algemene economie
 • Toegepaste bedrijfswetenschappen en recht
Leerplan Wiskunde: uitbreiding voor wiskunde Leerplan Wiskunde: met beperkte uitbreiding voor wiskunde Leerplan Wiskunde algemene vorming D/A
Engels, Frans, Geschiedenis, Natuurwetenschappen en Nederlands: enkele leerplandoelen van het basisleerplan worden verdiept Basisleerplan voor Engels, Frans, Geschiedenis, Natuurwetenschappen en Nederlands  
  Leerplan Informaticawetenschappen  

(*) Niet op onze campus.

ⓘ De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten:
 • Doorstroomfinaliteit (D) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.
 • Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).
 • Arbeidsmarktfinaliteit (A)  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.