Inschrijven voor het eerste jaar

Inschrijven voor het tweede t.e.m. het zevende jaar


DOMEIN Taal en cultuur

DOORSTROOM / ARBEIDSMARKT  •  5 | 6

Taal en communicatie

Taal en communicatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Het is een gevarieerde richting die je voorbereidt op hoger onderwijs. Het is een richting voor wie geboeid is door communicatie, (social) media, actualiteit, public relations en (vreemde) talen.

De studierichting legt de focus op communicatie in het Nederlands, Duits, Engels en Frans. Je verdiept je in communicatieprincipes, -modellen, -processen en -theorieën. Je ondersteunt de realisatie en coördinatie van communicatieprojecten en -acties en houdt daarbij rekening met het communicatiebeleid van een organisatie. Je werkt online en offline communicatieproducten uit.  Je gaat op een professionele manier om met media en communicatieplatformen.

Profiel

 • Heb je een grote belangstelling voor talen, communicatie en media?
 • Neem je graag het woord en heb je een vlotte pen?
 • Ben je geboeid door lezen, spreken en schrijven?
 • Beleef je plezier aan communicatie in andere talen?
 • Werk je graag acties, evenementen en projecten uit? 
 • Ben je creatief met de computer?
 • Spreken de mogelijkheden van digitale media je aan?
 • Droom je van een job in de media- en communicatiesector?

Dan is Taal en communicatie echt iets voor jou! 

Taal en communicatie is een logisch vervolg op heel wat studierichtingen in de tweede graad, maar sluit vooral nauw aan op studierichtingen uit Economie en organisatie. Na deze richting heb je een stevige basis om verder te studeren in de richtingen Communicatiemanagement, Journalistiek, Media en Entertainment business, Office Management, Human Resources, Handelswetenschappen en bedrijfskunde, Onderwijs... Ook een Se-n-se of een graduaatsopleiding behoren tot de mogelijkheden. Wie niet verder wil studeren kan ook aan de slag op de arbeidsmarkt als bijvoorbeeld taal- en communicatieassistent. 

  5 6
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 4
Engels 3 3
Frans 3 4
Wiskunde 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Duits 2 2
Public relations 7 7
Spaans 2 1
Mens en samenleving 1  
Project zelfstandig werk 2 2
Totaal 32 32

Inhoud

In deze studierichting focust het specifieke gedeelte niet alleen op het ondersteunende, maar wordt er ook heel sterk ingezet op het actief communiceren.

 • Specifiek voor de studierichting is de kennis van de talen met uitbreiding van Nederlands, Engels, Frans en Duits. Op onze school bieden we ook een pakket Spaans aan.
 • Je leert Nederlandse teksten schrijven en herformuleren voor verschillende doelen en doelgroepen.
 • In Frans, Engels, Duits en Spaans ligt de nadruk vooral op de communicatieve vaardigheden.
 • Je leert jezelf vlot en creatief uitdrukken in meerdere talen en via diverse media.
 • Je leert communicatieprojecten voorbereiden en uitvoeren: vergaderingen organiseren, verslagen maken, opstellen en helpen realiseren van een communicatieplan en beheren van data.
 • Je leert deskundig omgaan met media en communicatieplatformen. 
 • Je ontdekt hoe je ICT als een middel kan inzetten om communicatieproducten en -tools te ontwikkelen. 
 • Soms is het ook nodig de handen uit de mouwen te steken en daadwerkelijk met de aangeleerde kennis aan de slag te gaan. 

DOMEIN
Taal & cultuur

3de graad

Taal en communicatie (DA)

Vergelijking

Taal en communicatiewetenschappen (D) Taal en communicatie (D/A) Toerisme
Algemene vorming: minimumdoelen D-finaliteit Algemene vorming: minimumdoelen D/A-finaliteit Algemene vorming: minimumdoelen D/A-finaliteit
Leerplan Engels en Frans uitgebreid (op basis (specifieke) minimumdoelen D-finaliteit) Leerplan Engels en Frans uitgebreid + aandacht voor taalsystematiek, communicatieve vaardigheden Leerplan Engels en Frans met aandacht voor taalsystematiek, communicatieve vaardigheden
  Uitgebreid leerplan Nederlands + uitdieping Uitgebreid leerplan Nederlands
Duits Duits  
  Public relations: uitgediept leerplan
 • Ontwikkelen communicatieproducten
 • Ontwikkelen communicatietechnieken
 
Communicatiewetenschappen en introductie taaltechnologie Presenteren en administratieve en organisatorische handelingen Presenteren en administratieve en organisatorische handelingen
  Niet sectorgebonden

Wel sectorgebonden

 • Beurzen
 • Evenementen
 • Toeristisch-recreatieve context
ⓘ De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten:
 • Doorstroomfinaliteit (D) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.
 • Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).
 • Arbeidsmarktfinaliteit (A)  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.