Inschrijven voor de OPENSCHOOL op 24 en 26 april.


DOMEIN Maatschappij en welzijn

ARBEIDSMARKT  •  5 | 6

Basiszorg en ondersteuning

Basiszorg en ondersteuning is een praktische richting in de arbeidsmarktfinaliteit.  Deze richting richt zich tot leerlingen die graag willen doorgroeien naar een zorg- of welzijnsberoep. Je leert huishoudelijke en logistieke competenties. Daarnaast leer je ook de basisvaardigheden die je nodig hebt voor de verschillende zorg- en welzijnsberoepen. In Basiszorg en ondersteuning ga je aan de slag met echte zorgvragers. Op stage en/of werkplekleren maak je zowel kennis met hele jonge kinderen, als met oudere zorgvragers. Je leert de basiszorg dus in de praktijk, zowel op school als op stage. 
 

Profiel

 • Werk je graag met mensen?
 • Ben je sociaalvaardig?
 • Ben je een teamplayer?
 • Houd je ervan om de handen uit de mouwen te steken?
 • Krijg je energie van zorg dragen voor baby’s en kinderen of volwassenen? 
 • Leer je graag uit de praktijk? 
 • Ben je geïnteresseerd in het dagelijkse leven van gezonde en zieke mensen?

Dan is Basiszorg en ondersteuning iets voor jou!

Deze opleiding sluit perfect aan op een tweede graad Zorg en welzijn (A), maar ook vanuit alle andere studierichtingen en finaliteiten is de overstap naar Basiszorg en ondersteuning mogelijk.

Na het zesde jaar behaal je het diploma secundair onderwijs. Je kan aan de slag in een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, woonzorgcentrum, thuiszorgdiensten… Maar je kan ook verder studeren. In het zesde jaar word je voorbereid op een beroepsgerichte Se-n-se Kinderbegeleider, Verzorgende/Zorgkundige of Integrale veiligheid. Ook de opleiding HBO5 Verpleegkunde of een andere graduaatsopleiding binnen hetzelfde domein behoren tot de mogelijkheden. 
 

Lessentabel

  5 6
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Frans 2 2
Engels 1 1
PAV 5 5
Basiszorg en ondersteuning 20 20
Totaal 32 32

Inhoud

Een team van enthousiaste leraren brengt je theoretische en praktische kennis bij vanuit hun eigen opleiding, beroepservaring en de samenwerking met het werkveld. De lessen gaan door in onze goed uitgeruste vaklokalen of op verplaatsing. 

 • Je leert maaltijden bereiden en zorg dragen voor kledij en textiel.
 • Je ontdekt hoe je een aangenaam woon- en leefklimaat kan creëren. 
 • Je leert informeren naar de zorgnoden en behoeften van de zorgvrager.  Daarnaast leer je ook basisvaardigheden aan in het verzorgen en begeleiden van kinderen.
 • In de lessen, maar ook tijdens stage, studiebezoeken, werkplekleren... leer je kwaliteitsvol handelen, vlot en correct communiceren en in team werken. 
 • Je leert de theorie en de praktijk van het (ped)agogisch handelen.
 • Je wordt een krak in het zorg dragen voor de gezondheid en het welzijn van het jonge kind en de oudere zorgvrager. 
 • Je wordt geïntroduceerd in de vrijetijds- en animatieactiviteiten.

Vergelijking

Basiszorg en ondersteuning (A) Assistentie in wonen, zorg en welzijn (A)
Algemene vorming: minimumdoelen A-finaliteit Algemene vorming: minimumdoelen A-finaliteit
Maaltijdbereiding Maaltijdbereiding
Zorg voor linnen en woon- en leefklimaat Zorg voor linnen en woon- en leefklimaat
  Ondersteunen bij verplaatsingen, maaltijdbedeling en sterilisatie
Introduceren van vrijetijds- en animatieactiviteiten Ondersteunen van vrijetijds- en animatieactiviteiten
Psychosociaal welbevinden ondersteunen met behulp van sociale en communicatieve vaardigheden Hanteren van sociale en communicatieve vaardigheden bij het omgaan met klanten
Gezondheid bevorderen  
Uitvoeren van afgebakende zorgtaken waaronder gedelegeerde verpleegkundige handelingen  
Observeren, signaleren en rapporteren onregelmatigheden in functie van continuïteit van zorg Observeren, signaleren en rapporteren onregelmatigheden
ⓘ De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten:
 • Doorstroomfinaliteit (D) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.
 • Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).
 • Arbeidsmarktfinaliteit (A)  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.