DOMEIN Economie en organisatie

ARBEIDSMARKT  •  5 | 6

Onthaal, organisatie en sales

Onthaal, organisatie en sales is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Je krijgt inzicht in de werking van ondernemingen. Je zal competenties ontwikkelen  met betrekking tot onthaal- en verkoopactiviteiten. Hierbij zijn communicatieve en sociale vaardigheden van groot belang. Je leert op een professionele manier communiceren met klanten en bezoekers. Je leert je uitdrukken in het Frans, Engels en Duits. Daarnaast komen digitale vaardigheden aan bod. Deze competenties zijn noodzakelijk, want de goederen-, documenten- en informatiestroom zijn in sterke mate gedigitaliseerd. Via stage, werkplekleren, bedrijfsbezoeken... leer je het toekomstige werkveld kennen.

Profiel

 • Droom je ervan om winkelverkoper of administratief medewerker onthaal te worden?
 • Ben je commercieel en sociaal ingesteld en werk je graag klantgericht?
 • Ben je communicatief vaardig?
 • Hou je van (vreemde) talen? 
 • Zijn digitale en ICT-vaardigheden helemaal je ding? 
 • Hou je van een praktische aanpak?
 • Doe je graag administratief werk?

Dan is Onthaal, organisatie en sales echt iets voor jou!

Deze richting is het ideale vervolg voor leerlingen uit de tweede graad Organisatie en logistiek. Na de derde graad kan je meteen aan de slag op de arbeidsmarkt. Je kan solliciteren als verkoopmedewerker of administratief medewerker onthaal. Wil je je nog verder specialiseren, dan horen Se-n-se-opleidingen zoals Commercieel assistent of klantcontact medewerker, of verschillende graduaatsopleidingen zoals Sales support, Winkelmanagement of Bedrijfsorganisatie tot de mogelijkheden.

Lessentabel

  5 6
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Frans 3 3
Engels 2 2
PAV 5 5
Duits 1 1
Onthaal, organisatie en sales 17 17
Totaal 32 32

Inhoud

Een team van enthousiaste leraren brengt je praktische kennis bij vanuit hun eigen opleiding, beroepservaring en de samenwerking met het werkveld. De lessen gaan door in onze goed uitgeruste vaklokalen. Voor het specifiek gedeelte beschikken wij over moderne computerklassen met de nodige software en apparatuur, een onthaalruimte en winkel met een kassa- of registratiesysteem. 

 • Je krijgt inzicht in de werking van ondernemingen en leert verschillende verkoop- en onthaalactiviteiten. 
 • Een professionele communicatie is belangrijk. Je hanteert sociale communicatieve vaardigheden in functie van het klantgericht handelen. 
 • Ook in vreemde talen trek je je uit de slag. Je verwerft basisvaardigheden Duits, Engels en Frans met het oog op het klantgericht handelen. 
 • Je verdiept je in productkennis in functie van het klantgericht handelen. 
 • Je leert een aantal ondersteunende taken aan zoals aanvullen, onderhoud van de winkelruimte en presenteren.  
 • Ook een aantal administratieve taken worden aangeleerd. ICT-vaardigheden komen hier eveneens aan bod. 
 • Via stage krijg je de kans om de verworven competenties en vaardigheden in de praktijk grondig in te oefenen. Het is een belangrijk onderdeel van de opleiding. 
ⓘ De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten:
 • Doorstroomfinaliteit (D) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.
 • Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).
 • Arbeidsmarktfinaliteit (A)  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.