Inschrijven voor de OPENSCHOOL op 24 en 26 april.


Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige

B - stroom  •  7

Draag je graag zorg voor anderen? Kun je je inleven in de wereld van de oudere zorgvrager? Zin voor orde, nauwkeurig werk zijn voor jou geen probleem? Ben je sociaal voelend en werk je graag in team?
Draag je graag zorg voor anderen? Kun je je inleven in de wereld van de oudere zorgvrager? Zin voor orde, nauwkeurig werk zijn voor jou geen probleem? Ben je sociaal voelend en werk je graag in team?

Instap

Dit specialisatiejaar is een vanzelfsprekend vervolg op de 3de graad Verzorging en Organisatiehulp BSO. Ook wie al het diploma secundair onderwijs binnen het studiegebied Personenzorg behaald heeft, kan hier vlot instromen. Een inhaalbeweging voor een aantal vakken kan dan wel vereist zijn.

Het warme contact met de oudere zorgvrager, daar doe ik het voor...

Opleiding

Deze brede vorming leert je, als lid van een verpleegkundige equipe, totaalzorg naar maat bieden aan volwassenen in diverse complexe zorgsituaties. Daardoor verwerf je inzicht in het eigene van specifieke doelgroepen en in de organisatie van de welzijns- en gezondheidszorg. Je verwerft de nodige ondersteunende kennis en vaardigheden om professioneel te kunnen werken als zorgkundige: methodisch werken, omgaan met mensen in diverse complexe zorgsituaties, binnen een zorgplan werken, omgaan met diversiteit, kwaliteitszorg bieden enz...

Er is veel praktijk op school en dankzij het ‘twaalf-wekensysteem’ (acht weken les en vier weken stage) ondersteunen theoretische kennis, vaardigheden en stage elkaar. Stages in de volwassenenzorg, in de gezinszorg, gekoppeld aan een keuzestage in ziekenhuis of woon- en zorgcentrum bij een bijzondere doelgroep, stomen je klaar voor het werkveld.

Toekomst

Na dit 7de specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs. Dit verhoogt je kansen op tewerkstelling.

Afgestudeerde leerlingen gaan werken als verzorgende en kunnen zich registreren als zorgkundige.

Het diploma kan ook de poort naar verdere studies openen. Soms kiezen leerlingen voor een Secundair-na-secundair binnen het studiegebied Personenzorg of voor HBO5 Verpleegkunde.

Lessentabel

  3de graad
  3de leerjaar
Algemene vorming
Godsdienst 2
Project algemene vakken 4
Frans 2
Engels 1
Lichamelijke opvoeding 2
Specifieke vorming thuis- en bejaardenzorg  / zorgkundige
Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
Agogisch handelen
Directe zorg
Indirecte zorg
Expressie
Seminaries
12
Stages 10
Totaal 33