Inschrijven voor de OPENSCHOOL op 24 en 26 april.


Techniek-wetenschappen

T - stroom  •   6

Ben je geboeid door natuur, techniek en wetenschappelijke experimenten? Voel je veel voor de concrete toepassing van de theorie? Heb je een goed ruimtelijk voorstellingsvermogen en zin voor orde en nauwkeurigheid?

Instap

Na de 1ste graad kun je starten in de 2de graad Techniek-wetenschappen. Na de 2de graad kun je doorstromen naar de 3de graad Techniek-wetenschappen. Ook vanuit andere studierichtingen kun je in de 3de graad instappen. Een inhaalbeweging voor een aantal vakken kan dan wel vereist zijn.

Ik was al altijd geïnteresseerd in wiskunde en wetenschappen, talen waren niet echt mijn ding. Daarom koos ik voor deze richting. Wekelijks krijgen we oefeningen in het lab voor chemie en fysica. Daar leer je in alle omstandigheden veilig omgaan met materialen en chemische stoffen.

Opleiding

Deze richting biedt een stevige wiskundige en wetenschappelijke vorming. Biologie, fysica en vooral chemie maken deel uit van de studie van de wereld van de natuurwetenschappen. Naast de theoretische lessen werk je een groot aantal uren in een lab. Tijdens deze laboratoriumoefeningen leer je meettoestellen, glaswerk, microscoop, dissectiemateriaal en de computer gebruiken.

Je maakt kennis met o.a. veiligheids- en milieuaspecten en met meet- en scheidingstechnieken. Je leert plannen en uitvoeren, zelfstandig en in team werken. Je maakt vaak wetenschappelijke verslagen op de computer. Je neemt deel aan uitdagende wetenschappelijke projecten.

De studierichting Techniek-wetenschappen bevat naast deze wetenschappelijke component een sterk wiskundige component met oog voor toepassingen in andere wetenschappelijke vakken. Je leert creatief en zelfstandig probleemoplossend denken. Het talenprogramma is hier minder uitgewerkt dan in ASO-studierichtingen. De taalcomponent bereidt voor op de praktische communicatie en - meer nog - op de lectuur van vakliteratuur en handleidingen.

Toekomst

Na de 3de graad Techniek-wetenschappen behaal je het diploma secundair onderwijs. Zoals je uit het overzicht op het einde van de brochure kunt opmaken, is dit een doorstromingsrichting. Een uitgebreide waaier aan professionele bacheloropleidingen en uitzonderlijk ook enkele academische bachelors zijn mogelijk. Wie niet voor hoger onderwijs kiest, kan nog Secundair-na-secundair of HBO5 binnen het studiegebied Chemie volgen.

Lessentabel

  3de graad
  1ste lj 2de lj
Algemene vorming
Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Culturele exploratie 1 1
Wiskunde 6 6
Lichamelijke opvoeding 2 2
Specifieke vorming techniek-wetenschappen
Biologie / oefeningen in het lab 3 2
Chemie / oefeningen in het lab 5 6
Fysica / oefeningen in het lab 4 4
Totaal aantal uren 33 33