5 en 6 Techniek-wetenschappen bezoekt KU Leuven campus Brugge

Op maandag 21 februari gingen de leerlingen van 5 en 6 Techniek-wetenschappen op uitstap naar de Katholieke Universiteit Leuven, campus Brugge. Daar volgden ze twee wetenschappelijke workshops:

‘Als de dijken breken’, een workshop rond waterkunde en bouwkunde. In kustgebieden spelen bouwkundig ingenieurs een essentiële rol in de bescherming van mensen tegen natuurrampen, zoals stormen. Om overstromingen door stormen te voorkomen, ontwerpen en bouwen ze dijken. Net als echte ingenieurs, brainstormden en tekenden de leerlingen een ontwerp uit, alvorens te beginnen met bouwen met behulp van verschillende materialen (zand, grind, gras). Het team waarvan de dijk het meeste water tegenhield, was gewonnen.

‘Of mag het wat meer zijn’, een workshop rond elektromechanica. Allicht kent iedereen deze uitspraak van de slager als die iets teveel van het gevraagde op de weegschaal legt. Maar wat zit er nu onder die weegschaal? Hoe wordt de massa bepaald van datgene wat op de weegschaal ligt? Tijdens deze sessie kleefden de leerlingen zelf een rekstrookje, leerden ze enkele basisbegrippen uit de sterkteleer en materialenleer en werd de fysica achter het rekstrookje uitgelegd.