Leerlingen Annuntiata-Instituut zamelen 225 euro in voor Plan-kind Amy

Wereldwijd krijgen 258 miljoen kinderen en jongeren zelden of nooit de schoolbel te horen, want ze krijgen om allerlei redenen niet de kans om naar school te gaan. Nochtans is goed onderwijs dé hefboom voor ontwikkeling.

Het Annuntiata-Instituut koppelde de actie aan een concreet project. De leerlingen hadden een week vooraf een leerlingenpas meegekregen die ze voor het binnengaan in de school op de actiedag moesten laten afstempelen.

Per ingevulde en gestempelde kaart werd er een halve euro geschonken aan Plan België voor Annuntiata's Plan-kind Amy uit Senegal. Er werden maar liefst 450 pasjes ontvangen, wat het mooie bedrag van 225 euro opleverde.

De leerlingenraad, met begeleiders Sofie Vermeersch en Nikita Gans, en Henk Moerman (als internationaal coördinator van het Erasmus+ project INCLUation) linkten de actiedag ook aan het Erasmus-project met hun partnerscholen in Spanje, Portugal en Griekenland, met wie ze gezamenlijk actie voerden.

Aandacht voor kwaliteit onderwijs

Saved by the bell is ook gekoppeld aan de Internationale dag van de Leerkracht. Daarbij worden alle leerkrachten overal ter wereld - ook zij die vaak in moeilijke omstandigheden het beste van zichzelf geven - in de schijnwerpers gezet. Met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (of SDG's) wordt wereldwijd meer aandacht gevraagd voor de kwaliteit van het onderwijs.

Niet alleen naar school kunnen gaan, is belangrijk, het aangeboden onderwijs moet van goede kwaliteit zijn om het schooltraject succesvol af te ronden. Alle actoren moeten hun verantwoordelijkheid nemen: de overheid, de schooldirecties, de leerkrachten ... maar ook de ouders en de leerlingen zelf.

Saved by the Bell wil de politici en beleidsmakers herinneren aan hun engagement om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (of Sustainable Development Goals) te realiseren tegen 2030. (MVO)

 

Bron: Krant van West-Vlaanderen