3 bedrijfswetenschappen onderzoekt de economische kringloop

Tijdens de lessen economie bestudeerden we de verschillende spelers binnen de economische kringloop. Eén van deze spelers zijn de gezinnen die op de productmarkt als consument goederen aankopen. In dit kader verdiepten de leerlingen van 3 bedrijfswetenschappen zich in de begrippen behoefte, schaarste, nut, primaire en secundaire goederen. We werden er van bewust dat het inkomen onvoldoende is om in onze oneindig vele behoeften te voorzien.  Tot slot stonden we ook stil bij de betekenis van welvaart en welzijn. Naar aanleiding van deze leerstof stelden we elk afzonderlijk een interview op. We stelden vragen zoals “Wat is uw drijfveer om naar de woensdagmarkt te komen?”, “Maakt u gebruik van een boodschappenlijstje?”, “Laat u zich soms verleiden door impulsaankopen?”, Heeft u daar achteraf soms spijt van?”, “Wat betekent het begrip welzijn voor u?” enzovoort. We kregen heel wat uiteenlopende en soms ook verrassende antwoorden.