Digitaal hoog bezoek in 6CM en 6ST

Woensdag kwam de bisschop van Brugge, Lode Aerts, digitaal langs in 6CM en 6ST. De bisschop en zijn jeugddienst zijn vorig jaar gestart met een bevraging rond jongeren en hun verwachtingen tegenover de Kerk. Meneer Deruyter en zijn leerlingen werkten binnen de godsdienstles hieraan mee. Het groot slotevenement kon om gekende redenen niet doorgaan. Het alternatief was een online meet met bisschop Lode. 6CM en 6ST hadden de eer om het gesprek met de bisschop aan te knopen en hun verwachtingen persoonlijk te duiden en uit te leggen. Het gesprek werd goed voorbereid. De bisschop en zijn medewerkers luisterden aandachtig. Het was voor beide partijen een leerrijke ontmoeting.