Echange Furnes-Namur

Op 14 en 15 februari gingen wij voor ons uitwisselingsproject met de trein naar Namen om daar het Frans dat we in de lessen leren in het echt te gebruiken, dit vooral door gesprekken met onze correspondenten en door het leren kennen van de stad zelf.

De eerste dag was er het weerzien met de Naamse leerlingen die we in Veurne hadden leren kennen in november. Ze hadden voor ons een ‘auberge espagnole’ of ‘potluck’ klaargemaakt en zo konden we samen genieten van hun lievelingsgerechten. Daarna bezochten we samen de citadelle. De citadelle is de vroegere burcht waaruit het Namen die we nu kennen groeide. We zagen hiervan onder andere de ondergrondse gangen en hoe deze werden gemaakt.

Op het einde van de dag vertrokken we naar het gezin van onze Naamse correspondent. Sommigen bleven in het gastgezin en anderen verkenden ’s avonds nog verder de stad met hun correspondent.

Op vrijdagmorgen gaven de Naamse leerlingen ons een rondleiding in het museum van oude kunsten. Daarna was er een stadsspel waarbij we verschillende opdrachten kregen die we moesten voltooien binnen een bepaalde tijd. Op het einde van de namiddag kregen we wat tijd vrij om samen nog wat te genieten van de lentekriebels. Het bezoek in Namen werd afgesloten met een warm afscheid in het treinstation. Au revoir Namur!