Werkplekleren Dienst burgerzaken Veurne

Op maandag 11 februari brachten we een bezoek aan de dienst Burgerzaken in Veurne. Op deze afdeling kunnen we terecht voor de aanvraag van een Kids-ID, het vernieuwen van onze identiteitskaart, de aanvraag voor een buitenlands paspoort, een adres- of naamswijziging, uittreksel geboorteakte, orgaandonatie, uittreksel strafregister, geboorteaangifte, enz.
Verder mochten we ook een kijkje nemen in de boeken van de geboorteakten, momenteel wordt er jaarlijks nog zo’n boek opgemaakt. Maar al deze informatie is ook digitaal in databanken beschikbaar. Vanaf april 2019 zullen er geen boeken meer worden afgedrukt en zal de verwerking enkel nog digitaal gebeuren. De digitalisering zorgt er voor dat opzoekingen en wijzigingen veel sneller kunnen gebeuren. Vroeger was dit heel tijdrovend en arbeidsintensief. Bovendien was de kans op fouten ook reëel. Door de digitalisering kan het filteren ook op basis van veel verschillende factoren gebeuren zoals het rijksregisternummer, de naam, het adres, enz. Al deze voordelen zorgen ervoor dat er momenteel eigenlijk bijna nog uitsluitend digitaal wordt gewerkt.
Via de website van Stad Veurne kunnen inwoners van Veurne via de link e-loket ook zelf door middel van de identiteitskaart digitale uittreksels zoals een geboorte uittreksel aanvragen. Je ontvangt deze dan, digitaal ondertekend, in pdf-formaat in je mailbox. Op deze manier is de dienst burgerzaken 24 op 24 beschikbaar voor de burger en is het niet meer noodzakelijk om voor alles langs te gaan op de dienst zelf.
Men wil dus streven naar een dienst burgerzaken die 24 op 24 voor de burgers bereikbaar is. De digitalisering maakt dit mogelijk.