De leerlingen van 2AA  Basisoptie STEM-Techniek-wetenschappen gingen op zoek naar de optimale kiem- en groeifactoren van planten. Na de traditionele brainstorm werd een volledig onderzoek uitgestippeld. De onderzoeksvragen werden opgesteld. De experimenten werden voorbereid, uitgevoerd, opgevolgd, bijgestuurd en besproken. Het programmeren van de sensoren lukte dit maal minder, maar we leerden heel veel bij! Ook dit is STEM! 

Het project werd afgerond met een mooie presentatie!