Inschrijven voor de OPENSCHOOL op 24 en 26 april.


STEM

5 en 6 Techniek-wetenschappen volgt workshop rond biotechnologie

Op maandag 16 januari maakten de leerlingen van 5 en 6 Techniek-wetenschappen een uitstap naar hogeschool Vives, campus Roeselare. Daar volgden ze gedurende een volledige dag een workshop rond biotechnologie. De leerlingen kwamen er meer te weten over evolutie, eiwitten, elektroforese, DNA, genetische verwantschap, mutaties, …

STEM-project energie

Tijdens de lessen biotechnologische STEM-wetenschappen voerden de leerlingen van 3BIW en 4BIW, een STEM-project uit rond het zeer actuele thema energie. Gewapend met lichtmeters, energiemeters en dataloggers uit de MOS Energiekoffer onderzochten ze de verlichting in enkele wetenschapslokalen, het sluipverbruik van verschillende elektrische toestellen en de ventilatie en verwarming in lokalen met en zonder thermostaat. Bij ieder deelonderzoek kwamen ze tot interessante besluiten. Ze stelden bij het onderzoek van de verlichting ook mogelijke maatregelen en actiepunten op. Deze werden in een brief gegoten die de leerlingen van 3BIW overhandigden aan de directie. 

Destillatieproef in 3BIW

Zelf opstellingen in elkaar mogen steken, oog hebben voor veilig werken in het lab, verwonderd kijken hoe waterdamp terug vloeibaar wordt in een liebigkoeler en aan je chemieleerkracht vragen of je een foto mag nemen van je geslaagde destillatieproef: dat is ook Biotechnologische STEM-wetenschappen in 3BIW!

Project klimaatopwarming - FIX STEM

Voor ons project ‘Klimaatopwarming’ en met het motto ‘Meten is Weten’ willen we weten hoeveel regen er valt en daarbij ook het grondwaterniveau opvolgen .

Eerst hebben we met eenvoudig, herbruikbaar materiaal een pluviometer(=regenmeter) gemaakt. 

Project vijver in Biotechnologische STEM-wetenschappen in 3BIW en 4BIW

Na de hittegolf en de lange periode van droogte tijdens de voorbije zomer die zijn sporen naliet in vele agrarische gebieden maar ook in onze tuinen, waren de leerlingen van 3BIW en 4BIW des te gemotiveerder om te starten met het eerste project van het vak Biotechnologische STEM-wetenschappen: het maken van een vijver in onze buitenklas wetenschappen.

Basisoptie STEM op onderzoek

De leerlingen van Basisoptie STEM op onderzoek. Wat is nu precies het verschil tussen een recht evenredig verband en een omgekeerd evenredig verband.